Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket hvis du har engelsk på vitnemålet ditt fra videregående skole.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

 

Publisert 25. jan. 2013 13:22 - Sist endret 31. jan. 2019 14:16