Australia, Northern Territory - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Northern Territory. Du som har utdanning fra Northern Territory får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i Northern Territory.

Fag på Stage 1 må være bestått med C (eller Satisfactory Achievement eller 10 på 0-20 skala)

Fag på Stage 2 må være bestått med C- (eller 10 på 0-20 skala).

Fagene har 10 credits (1 unit) per semester, maksimalt 40 credits (4 units) over 2 år.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

  • 50 credits (5 units) matematikk, der 30 credits (3 units) må være Specialist Mathematics, Mathematical Methods eller Mathematical Studies, eller
  • 5 units matematikk der minst 3 units må være Mathematics 1 eller Mathematics 2

0,5

Matematikk R1+2
  • 70 credits (7 units) matematikk, inkludert 20 credits Specialist Mathematics og enten 20 credits Mathematical Methods eller 20 credits Mathematical Studies, eller
  • 7 units matematikk, inkludert 2 units (Full-Year) Mathematics 1 og 2 units (Full Year) Mathematics 2
1,5
Fysikk 1 30 credits (3 units) Physics + minst 10 credits (1 unit) Chemistry, Biology eller Scientific Studies 0,5
Kjemi 1 30 credits (3 units) Chemistry + minst 10 credits (1 unit) Physics, Biology eller Scientific Studies 0,5
Biologi 1 30 credits (3 units) Biology + minst 10 credits (1 unit) Physics, Chemistry eller Scientific Studies 0,5
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 30 credits (3 units) (ikke lokale språk). 0,5
Programfaget latin nivå I 30 credits (3 units) Latin 0,5

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Northern Territory betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 4. jan. 2021 15:28