Australia, Northern Territory - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Northern Territory. Du må kunne dokumentere både Stage 1 (Year 11) og Stage 2 (Year 12).

Fag på Stage 1 må være bestått med C (eller Satisfactory Achievement eller 10 på 0-20 skala).

Fag på Stage 2 må være bestått med C- (eller 10 på en 0-20 skala).

Fagene har 10 credits (1 unit) per semester, maksimalt 40 credits (4 units) over 2 år.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1
  • 50 credits (5 units) matematikk, der 30 credits (3 units) må være Specialist Mathematics, Mathematical Methods eller Mathematical Studies, eller
  • 5 units matematikk der minst 3 units må være Mathematics 1 eller Mathematics 2

Matematikk R1 og Matematikk R2

  • 70 credits (7 units) matematikk, inkludert 20 credits Specialist Mathematics og enten 20 credits Mathematical Methods eller 20 credits Mathematical Studies, eller
  • 7 units matematikk, inkludert 2 units (Full-Year) Mathematics 1 og 2 units (Full Year) Mathematics 2
Fysikk 1 30 credits (3 units) Physics + minst 10 credits (1 unit) Chemistry, Biology eller Scientific Studies
Kjemi 1 30 credits (3 units) Chemistry + minst 10 credits (1 unit) Physics, Biology eller Scientific Studies
Biologi 1 30 credits (3 units) Biology + minst 10 credits (1 unit) Physics, Chemistry eller Scientific Studies

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Northern Territory hvis:

  • du har 40 credits (4 units) matematikk med gjennomsnittskarakteren C+ (eller 12,50 på 0-20 skala) eller bedre. Stage 1 (Year 11)-fag kan være med og dekke kravet, hvis de er ført med karakterer. Følgende matematikkfag kan telles med: Essential Mathematics, General Mathematics, Mathematics (Stage 1), Mathematical Methods, Mathematical Studies, Specialist Mathematics, Mathematical Applications, eller
  • du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Northern Territory hvis:

  • du har 40 credits (4 units) matematikk med gjennomsnittskarakteren B (eller 15 på 0-20 skala) eller bedre. Stage 1 (Year 11)-fag kan være med og dekke kravet, hvis de er ført med karakterer. Følgende matematikkfag kan telles med: Essential Mathematics, General Mathematics, Mathematics (Stage 1), Mathematical Methods, Mathematical Studies, Specialist Mathematics, Mathematical Applications, eller
  • du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Northern Territory hvis du har 7 units matematikk med gjennomsnittskarakteren B (eller 15 på 0-20 skala) eller bedre. Følgende varianter kan brukes for å dekke kravet:

  • 70 credits (7 units) matematikk, inkludert 20 credits Specialist Mathematics og enten 20 credits Mathematical Methods eller 20 credits Mathematical Studies
  • 7 units matematikk, inkludert 2 units (Full-Year) Mathematics 1 og 2 units (Full Year) Mathematics 2

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk eller

hvis du har bestått engelsk på Northern Territory Certificate of Education and Training (NTCE).

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 30. jan. 2021 19:04