Australia, Queensland - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine i hvert fag fra Australia, Queensland regnes om til en tallverdi.

Karakter fra Queensland

Tallverdi

Very High Achievement

10

High Achievement

9

Sound Achievement

8
Limited Achievement

7

Very Limited Achievement 6

Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Australia Queensland Norge Australia Queensland Norge Australia Queensland Norge Australia Queensland Norge
6,00-6,09 1,00 7,10-7,19 2,13 8,10-8,19 3,47 9,10-9,19 4,80
6,10-6,19 1,10 7,20-7,29 2,27 8,20-8,29 3,60 9,20-9,29 4,93
6,20-6,29 1,20 7,30-7,39 2,40 8,30-8,39 3,73 9,30-9,39 5,07
6,30-6,39 1,30 7,40-7,49 2,53 8,40-8,49 3,87 9,40-9,49 5,20
6,40-6,49 1,40 7,50-7,59 2,67 8,50-8,59 4,00 9,50-9,59 5,33
6,50-6,59 1,50 7,60-7,69 2,80 8,60-8,69 4,13 9,60-9,69 5,47
6,60-6,69 1,60 7,70-7,79 2,93 8,70-8,79 4,27 9,70-9,79 5,60
6,70-6,79 1,70 7,80-7,89 3,07 8,80-8,89 4,40 9,80-9,89 5,73
6,80-6,89 1,80 7,90-7,99 3,20 8,90-8,99 4,53 9,90-9,99 5,87
6,90-6,99 1,90 8,00-8,09 3,33 9,00-9,09 4,67 10,00 6,00
7,00-7,09 2,00            

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din australske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i Queensland.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fagene må være bestått med karakteren Limited Achievement eller bedre for å kunne gi språk- eller realfagspoeng. Fag i Queensland har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

5 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods, eller

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics B eller Celler

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics II

0,5 poeng

Matematikk R1 + R2

4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods, eller

4 units Mathematics B og 4 units Mathematics C, eller

4 units Mathematics I og 4 units Mathematics II

1,5 poeng

Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit med Biology, Chemistry eller Science21

0,5 poeng
Kjemi 1

3 units Chemistry + minst 1 unit med Biology, Physics eller Science 21

0,5 poeng
Biologi 1

3 units Biology + minst 1 unit med Physics, Chemistry eller Science 21

0,5 poeng
Geofag 1 3 units Earth Science 0,5 poeng
Informasjonsteknologi 1 3 units Information Technology Systems 0,5 poeng
Teknologi og forskningslære 1 3 units Engineering Technology 0,5 poeng
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5 poeng
Programfaget latin nivå I 3 units Latin 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Australia, Queensland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:12 - Sist endret 3. des. 2021 13:39