Australia, Queensland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Australia, Queensland. Fagene må være bestått med karakteren Limited Achievement eller bedre for å dekke spesielle opptakskrav.

Fag i Queensland har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

5 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods, eller

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics B eller C, eller

5 units matematikk, der minst 3 units må være Mathematics II

Matematikk R1 og Matematikk R2

4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods eller

4 units Mathematics B og 4 units Mathematics C eller

4 units Mathematics I og 4 units Mathematics II

Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit med Biology, Chemistry eller Science21

Kjemi 1

3 units fordelt på fagene Biology, Chemistry, Physics, i tillegg til minst 3 units med bare Physics3 units fordelt på fagene Biology, Chemistry, Physics, i tillegg til minst 3 units med bare Physics3 units fordelt på fagene Biology, Chemistry, Physics, i tillegg til minst 3 units med bare Physics3 units Chemistry + minst 1 unit med Biology, Physics eller Science 21

Biologi 1

3 units Biology + minst 1 unit med Physics, Chemistry eller Science 21
Geofag 1 3 units Earth Science
Informasjonsteknologi 1 3 units Information Technology Systems
Teknologi og forskningslære 1 3 units Engineering Technology

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Queensland hvis du enten har:

  • 4 units Mathematics (enten Specialist, Methods, General, Essential, A, B, C, I eller II) med karakteren Sound Achievement fra videregående skole eller
  • Du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Queensland hvis du enten har:

  • 4 units Mathematics (enten Specialist, Methods, General, Essential, A, B, C, I eller II) med karakteren High Achievement fra videregående skole eller
  • Du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha 4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods med karakteren High Achievement eller bedre. På eldre vitnemål må du ha Mathematics B og 4 units Mathematics C eller 4 units Mathematics I og 4 units Mathematics II med karakteren High Achievement eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har bestått engelsk på Queensland Certificate of Education / Senior Certificate.

Publisert 25. jan. 2013 14:12 - Sist endret 5. jan. 2021 11:01