Australia, Tasmania - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Tasmania. Du som har utdanning fra Tasmania får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Det gis ikke poeng for engelsk, lokale språk eller skandinaviske språk tatt i videregående skole i Tasmania. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag må være bestått med karakteren Satisfactory Achievement (SA) eller bedre for å utløse språk- eller realfagspoeng. Antall credit points og nivå (1, 2, 3 eller 4) per fag må framgå av karakterutskriften.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

30 credit points matematikk på nivå 3 og/eller 4. Disse fagene kan inngå:

  • Mathematics Methods - Foundations
  • Mathematics Methods
  • Mathematics Specialist

0,5

Matematikk R1+R2

45 credit points matematikk på nivå 3 eller 4. Følgende tre fag må være dekket:

  • Mathematics Methods - Foundation (eller tilsvarende) og 
  • Mathematics Method og 
  • Mathematics Specialist
1,5
Fysikk 1 Physics (15 credit points) og i tillegg et av følgende fag på nivå 2 eller høyere: Life Sciences, Physical Sciences - Foundation, Biology, Environmental Science, Physical Sciences eller Chemistry 0,5
Kjemi 1 Chemistry (15 credit points) og i tillegg et av følgende fag på nivå 2 eller høyere: Life Sciences, Physical Sciences - Foundation, Biology, Environmental Science, Physical Sciences eller Physics 0,5
Biologi 1 Biology (15 credit points) og i tillegg et av følgende fag på nivå 2 eller høyere: Life Sciences, Physical Sciences - Foundation, Environmental Science, Physical Sciences, Physics eller Chemistry. 0,5
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk Level 2 eller 3, med 15 credit points. 0,5

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tasmania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

 

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 5. jan. 2021 11:21