Australia, Victoria - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må enkeltkarakterene dine på vitnemålet fra Australia, Victoria regnes om til en tallverdi.

Karakter fra Victoria

Tallverdi

A+

10

A

9
B+

8

B

7

C+

6

C

5

D+

4

D

3

E+

2

E

1

Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Australia Victoria Norge Australia Victoria Norge Australia Victoria Norge Australia Victoria Norge
1,00-1,09 2,00 3,30-3,39 3,02 5,60-5,69 4,04 7,90-7,99 5,07
1,10-1,19 2,04 3,40-3,49 3,07 5,70-5,79 4,09 8,00-8,09 5,11
1,20-1,29 2,09 3,50-3,59 3,11 5,80-5,89 4,13 8,10-8,19 5,16
1,30-1,39 2,13 3,60-3,69 3,16 5,90-5,99 4,18 8,20-8,29 5,20
1,40-1,49 2,18 3,70-3,79 3,20 6,00-6,09 4,22 8,30-8,39 5,24
1,50-1,59 2,22 3,80-3,89 3,24 6,10-6,19 4,27 8,40-8,49 5,29
1,60-1,69 2,27 3,90-3,99 3,29 6,20-6,29 4,31 8,50-8,59 5,33
1,70-1,79 2,31 4,00-4,09 3,33 6,30-6,39 4,36 8,60-8,69 5,38
1,80-1,89 2,36 4,10-4,19 3,38 6,40-6,49 4,40 8,70-8,79 5,42
1,90-1,99 2,40 4,20-4,29 3,42 6,50-6,59 4,44 8,80-8,89 5,47
2,00-2,09 2,44 4,30-4,39 3,47 6,60-6,69 4,49 8,90-8,99 5,51
2,10-2,19 2,49 4,40-4,49 3,51 6,70-6,79 4,53 9,00-9,09 5,56
2,20-2,29 2,53 4,50-4,59 3,56 6,80-6,89 4,58 9,10-9,19 5,60
2,30-2,39 2,58 4,60-4,69 3,60 6,90-6,99 4,62 9,20-9,29 5,64
2,40-2,49 2,62 4,70-4,79 3,64 7,00-7,09 4,67 9,30-9,39 5,69
2,50-2,59 2,67 4,80-4,89 3,69 7,10-7,19 4,71 9,40-9,49 5,73
2,60-2,69 2,71 4,90-4,99 3,73 7,20-7,29 4,76 9,50-9,59 5,78
2,70-2,79 2,76 5,00-5,09 3,78 7,30-7,39 4,80 9,60-9,69 5,82
2,80-2,89 2,80 5,10-5,19 3,82 7,40-7,49 4,84 9,70-9,79 5,87
2,90-2,99 2,84 5,20-5,29 3,87 7,50-7,59 4,89 9,80-9,89 5,91
3,00-3,09 2,89 5,30-5,39 3,91 7,60-7,69 4,93 9,90-9,99 5,96
3,10-3,19 2,93 5,40-5,49 3,96 7,70-7,79 4,98 10,00 6,00
3,20-3,29 2,98 5,50-5,59 4,00 7,80-7,89 5,02    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, lokale språk eller skandinaviske språk tatt i videregående skole i Victoria. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Units 1 og 2 (11. klasse) av et fag må være bestått med Satisfactory (S), og Units 3 og 4 (12. klasse) må være bestått med karakteren E eller bedre for å utløse poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

6 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods

0,5 poeng

Matematikk R1+R2

4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods 1,5 poeng
Fysikk 1

3 units Physics + minst 1 unit Biology eller Chemistry

0,5 poeng

Kjemi 1

3 units Chemistry + minst 1 units Physics eller Biology 0,5 poeng
Biologi 1 3 units Biology + minst 1 unit Physics eller Chemistry

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5 poeng
Programfaget latin (nivå I) 3 units Latin 0,5 poeng
Programfaget gresk (nivå I) 3 units Classical Greek 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Victoria betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 25. jan. 2013 14:26 - Sist endret 5. jan. 2021 12:02