Australia, Western Australia - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Western Australia. Du som har utdanning fra Western Australia får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i Western Australia. 

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fagene må være bestått med karakteren Limited Achievement eller bedre for å kunne gi språk- eller realfagspoeng.

Fag i Western Australia har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

2 units tilsvarer 1 Full Course.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

En av følgende varianter: 

  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods eller
  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Stage 3 units (3AMAT-3DMAT) eller Specialist Mathematics eller
  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Introductory Calculus, Calculus, Geometry and Trigonometry eller Applicable Mathematics

0,5

Matematikk R1 + R2

En av følgende varianter:

  • 4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods eller
  • 4 units Mathematics (alle units 3AMAT-3DMAT) og 4 units Specialist Mathematics eller
  • 2 units Introductory Calculus, 2 units Calculus, 2 units Geometry and Trigonometry og 2 units Applicable Matematics
1,5
Fysikk 1 3 units Physics + minst 1 unit med Biology, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Kjemi 1 3 units Chemistry + minst 1 unit med Biology, Physics eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Biologi 10,5 3 units Biology + minst 1 unit med Physics, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Western Australia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 5. jan. 2021 12:24