Australia, Western Australia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine i hvert fag fra Western Australia regnes om til en tallverdi. Karakterer som ikke er på A-E skalaen tas ikke med i beregningen.

Karakter fra Western Australia, 11. og 12. klasse

Tallverdi

A

Excellent Achievement

4

B

High Achievement 3

C

Sound Achievement 2
D Limited Achievement

1

E Inadequate Achievement 0

Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Så ganger du tallet med 10.

Western Australia Norge Western Australia Norge Western Australia Norge Western Australia Norge
1,00-1,04 2,00 1,80-1,84 3,07 2,60-2,64 4,13 3,40-3,44 5,20
1,05-1,09 2,07 1,85-1,89 3,13 2,65-2,69 4,20 3,45-3,49 5,27
1,10-1,14 2,13 1,90-1,94 3,20 2,70-2,74 4,27 3,50-3,54 5,33
1,15-1,19 2,20 1,95-1,99 3,27 2,75-2,79 4,33 3,55-3,59 5,40
1,20-1,24 2,27 2,00-2,04 3,33 2,80-2,84 4,40 3,60-3,64 5,47
1,25-1,29 2,33 2,05-2,09 3,40 2,85-2,89 4,47 3,65-3,69 5,53
1,30-1,34 2,40 2,10-2,14 3,47 2,90-2,94 4,53 3,70-3,74 5,60
1,35-1,39 2,47 2,15-2,19 3,53 2,95-2,99 4,60 3,75-3,79 5,67
1,40-1,44 2,53 2,20-2,24 3,60 3,00-3,04 4,67 3,80-3,84 5,73
1,45-1,49 2,60 2,25-2,29 3,67 3,05-3,09 4,73 3,85-3,89 5,80
1,50-1,54 2,67 2,30-2,34 3,73 3,10-3,14 4,80 3,90-3,94 5,87
1,55-1,59 2,73 2,35-2,39 3,80 3,15-3,19 4,87 3,95-3,99 5,93
1,60-1,64 2,80 2,40-2,44 3,87 3,20-3,24 4,93 4,00 6,00
1,65-1,69 2,87 2,45-2,49 3,93 3,25-3,29 5,00    
1,70-1,74 2,93 2,50-2,54 4,00 3,30-3,34 5,07    
1,75-1,79 3,00 2,55-2,59 4,07 3,35-3,39 5,13    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller lokale språk tatt på videregående skole i Western Australia. 

Fagene må være bestått med karakteren Limited Achievement (D) eller bedre for å kunne gi språk- eller realfagspoeng. Fag i Western Australia har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år. 2 units tilsvarer 1 Full Course.

I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

En av følgende varianter: 

  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods eller
  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Stage 3 units (3AMAT-3DMAT) eller Specialist Mathematics eller
  • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Introductory Calculus, Calculus, Geometry and Trigonometry eller Applicable Mathematics

0,5

Matematikk R1 + R2

En av følgende varianter:

  • 4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods eller
  • 4 units Mathematics (alle units 3AMAT-3DMAT) og 4 units Specialist Mathematics eller
  • 2 units Introductory Calculus, 2 units Calculus, 2 units Geometry and Trigonometry og 2 units Applicable Matematics
1,5
Fysikk 1 3 units Physics + minst 1 unit med Biology, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Kjemi 1 3 units Chemistry + minst 1 unit med Biology, Physics eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Biologi 1 3 units Biology + minst 1 unit med Physics, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science) 0,5
Fremmedspråk nivå I 2. fremmedspråk med minst 3 units (ikke lokale språk) 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Western Australia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 17. mars 2021 13:06