Australia, Western Australia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Western Australia.

Fagene må være bestått med karakteren Limited Achievement (D) eller bedre for å dekke spesielle opptakskrav.

Fag i Western Australia har 1 unit per semester, maksimalt 4 units per fag over 2 år.

2 units utgjør 1 Full Course.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

En av følgende varianter:

 • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Specialist Mathematics eller Mathematical Methods eller
 • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Stage 3 units (3AMAT-3DMAT) eller Specialist Mathematics eller
 • 5 units matematikk, der minst 3 units må være Introductory Calculus, Calculus, Geometry and Trigonometry eller Applicable Mathematics

Matematikk R1 og

Matematikk R2

En av følgende varianter:

 • 4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods eller
 • 4 units Mathematics (alle units 3AMAT-3DMAT) og 4 units Specialist Mathematics eller
 • 2 units Introductory Calculus, 2 units Calculus, 2 units Geometry and Trigonometry og 2 units Applicable Matematics
Fysikk 1 3 units Physics + minst 1 unit med Biology, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science)
Kjemi 1 3 units Chemistry + minst 1 unit med Biology, Physics eller Investigating Science (Senior Science)
Biologi 1 3 units Biology + minst 1 unit med Physics, Chemistry eller Investigating Science (Senior Science)

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan enten dekkes med videregående utdanning fra Western Australia hvis du har 4 units matematikk med gjennomsnittskarakteren C (63%) eller bedre. Du kan ha en av disse:

 • Mathematics Applications, Mathematics Methods eller Mathematics Specialist
 • Mathematics MAT (1AMAT-3DMAT) og/eller Mathematics Specialist (MAS) 
 • Foundations of Mathematics, Modelling with Mathematics, Introductory Calculus, Calculus, Applicable Mathematics, Discrete Mathematics, Geometry and Trigonometry på eldre vitnemål

eller du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan enten dekkes med videregående utdanning fra Western Australia hvis du har 4 units matematikk med gjennomsnittskarakteren B (75%) eller bedre. Du kan ha en av disse:

 • Mathematics Applications, Mathematics Methods eller Mathematics Specialist
 • Mathematics MAT (1AMAT-3DMAT) og/eller Mathematics Specialist (MAS) 
 • Foundations of Mathematics, Modelling with Mathematics, Introductory Calculus, Calculus, Applicable Mathematics, Discrete Mathematics, Geometry and Trigonometry på eldre vitnemål

eller du dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Western Australia hvis du har 8 units matematikk med gjennomsnittskarakteren B (75%) eller bedre. Du må ha en av disse 3 variantene:

 • 4 units Specialist Mathematics og 4 units Mathematical Methods
 • 4 units Mathematics (alle units 3AMAT-3DMAT) og 4 units Specialist Mathematics
 • 2 units Introductory Calculus, 2 units Calculus, 2 units Geometry and Trigonometry og 2 units Applicable Matematics på eldre vitnemål

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk eller

hvis du har bestått engelsk på Western Australia Certificate of Education (WACE).

Publisert 22. okt. 2020 09:49 - Sist endret 30. jan. 2021 22:04