Bahrain - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Bahrain. Du som har utdanning fra Bahrain får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Bahrain. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng. Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemål / endelig karakterutskrift

Gammel struktur (til og med 2009)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Track

0,5

Fysikk 1 Bestått fysikk på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Kjemi 1 Bestått kjemi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Biologi 1 Bestått biologi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5

Unified Track-struktur (innført fra 2006)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra naturvitenskapelige linje - minst 23 credits matematikk må være bestått.

0,5

Fysikk 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er fysikkfag 0,5
Kjemi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er kjemifag 0,5
Biologi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er biologifag 0,5

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bahrain betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning de det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 8. jan. 2020 11:29 - Sist endret 27. jan. 2020 14:01