Bahrain - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din bahrainske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

I omregningskalkulatoren under kan du se hvordan gjennomsnittskarakteren regnes ut.

Ta utgangspunkt i den ferdig utregnede prosentvise gjennomsnittskarakteren som fremgår på vitnemålet.

Dette gjennomsnittet legger du inn i feltet Gjennomsnittskarakteren din. Legg deretter inn høyeste karakter og laveste ståkarakter. Slik finner du din norske gjennomsnittskarakter.

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Bahrain. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng. Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemål / endelig karakterutskrift

Gammel struktur (til og med 2009)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Track

0,5

Fysikk 1 Bestått fysikk på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Kjemi 1 Bestått kjemi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Biologi 1 Bestått biologi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5

Unified Track-struktur (innført fra 2006)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra naturvitenskapelige linje - minst 23 credits matematikk må være bestått.

0,5

Fysikk 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er fysikkfag 0,5
Kjemi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er kjemifag 0,5
Biologi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er biologifag 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng..

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bahrain betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning de det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 8. jan. 2020 11:29 - Sist endret 14. feb. 2022 14:25