Bahrain - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Bahrain. Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemål / endelig karakterutskrift.

Gammel struktur (til og med 2009)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Track

Fysikk 1

Bestått fysikk på vitnemålet fra Scientific Track

Kjemi 1 Bestått kjemi på vitnemålet fra Scientific Track
Biologi 1 Bestått biologi på vitnemålet fra Scientific Track

Unified Track-struktur (innført i perioden 2006-2009)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra naturvitenskapelige linje

Minst 23 credits matematikk må være bestått.

Fysikk 1

Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er fysikkfag

Kjemi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er kjemifag
Biologi 1 Bestått minst 23 credits naturvitenskapelige fag på vitnemålet fra naturvitenskapelig linje, hvorav minst 12 er biologifag

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Bahrain hvis du enten:

  • har minst 18 credits matematikk på vitnemålet (Unified Track System) med 63 eller bedre i gjennomsnittskarakter eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Bahrain. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Bahrain hvis du enten:

  • minst 18 credits matematikk på vitnemålet (Unified Track System) med 75 eller bedre i gjennomsnittskarakter eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Bahrain. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Bahrain.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:25 - Sist endret 5. jan. 2021 13:07