Bangladesh – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning i Bangladesh. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Higher Secondary Certificate. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Bangladesh Norge Bangladesh Norge Bangladesh Norge Bangladesh Norge
1,00-1,09 2,00 2,10-2,19 3,10 3,20-3,29 4,20 4,30-4,39 5,30
1,10-1,19 2,10 2,20-2,29 3,20 3,30-3,39 4,30 4,40-4,49 5,40
1,20-1,29 2,20 2,30-2,39 3,30 3,40-3,49 4,40 4,50-4,59 5,50
1,30-1,39 2,30 2,40-2,49 3,40 3,50-3,59 4,50 4,60-4,69 5,60
1,40-1,49 2,40 2,50-2,59 3,50 3,60-3,69 4,60 4,70-4,79 5,70
1,50-1,59 2,50 2,60-2,69 3,60 3,70-3,79 4,70 4,80-4,89 5,80
1,60-1,69 2,60 2,70-2,79 3,70 3,80-3,89 4,80 4,90-4,99 5,90
1,70-1,79 2,70 2,80-2,89 3,80 3,90-3,99 4,90 5,00 6,00
1,80-1,89 2,80 2,90-2,99 3,90 4,00-4,09 5,00    
1,90-1,99 2,90 3,00-3,99 4,00 4,10-4,19 5,10    
2,00-2,09 3,00 3,10-3,19 4,10 4,20-4,29 5,20    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for bengali/bangla eller lokale språk tatt på videregående skole i Bangladesh. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1

Physics på HSC

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bangladesh, betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 30. jan. 2020 16:25 - Sist endret 27. okt. 2022 13:17