Belgia flamsk - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Belgia. Du som har utdanning fra flamsk-Belgia får en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

  • karakterene fra de tre siste årene i videregående skole
  • om du har språk- og realfagspoeng
  • om du har andre tilleggspoeng​

Selv om du har fått et vitnemål for bestått videregående skole, må fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene og fag som skal gi språk- eller realfagspoeng eller dekke et spesielt opptakskrav, være bestått på høyeste nivå (dvs. det siste året du har dette faget). Strykkarakterer på lavere nivå i disse fagene eller i andre fag uavhengig av nivå, tas med i gjennomsnittsberegningen. 

Hvis karakterutskriften din ikke viser hvilken skala karakterene dine er gitt i, må du dokumentere dette for at vi skal kunne rangere søknaden din. Skalaen må dokumenteres fra skolen eller offentlige utdanningsmyndigheter.

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra flamsk Belgia kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak. For å få dette vurdert, må du sende inn karakterutskrifter og timetall for fagene du har tatt i videregående skole.

Du får ikke poeng for fransk eller flamsk tatt på videregående skole i Belgia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Belgia betyr normert tid at du har fullført de 3 siste årene av videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 14. mars 2016 14:26 - Sist endret 17. nov. 2020 09:08