Belgia flamsk - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Hvis du mener at du kan dekke spesielle opptakskrav, må du sende inn karakterutskrifter og timetall for fagene du har tatt i videregående skole, så kan vi vurdere om du dekker enkelte krav.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra ASO, TSO eller KSO at det tilsvarer minst 8,88 % av ditt totale timeomfang. Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 60, 13 eller 6 avhengig av karakterskala

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra ASO, TSO eller KSO at det tilsvarer minst 8,88 % av ditt totale timeomfang. Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 70, 15 eller 7 avhengig av karakterskala

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra ASO eller TSO at det tilsvarer minst 20 % av ditt totale timeomfang.

Har du gått på linjen wetenschappen-wiskunde (naturvitenskap-matematikk), er det tilstrekkelig at du har minst 16,6 % matematikk av ditt totale timeomfang.

Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 70, 15 eller 7 avhengig av karakterskala

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk,

eller hvis du har bestått engelsk på ASO (Algemeen Secundair Onderwijs).

Publisert 14. mars 2016 14:26 - Sist endret 4. jan. 2021 22:13