Belgia fransk - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Hvis du mener at du kan dekke spesielle opptakskrav, kan du sende inn karakterutskrifter og timetall for fagene du har tatt i videregående skole, så kan vi vurdere om du dekker enkelte krav.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra Enseignement général (alle grener) eller Enseignement technique at det tilsvarer minst 8,88 % av ditt totale timeomfang. Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 13 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra Enseignement général (alle grener) eller Enseignement technique at det tilsvarer minst 8,88 % av ditt totale timeomfang. Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 15 eller bedre

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med belgisk videregående utdanning hvis du har så mye matematikk fra Enseignement général (alle grener) eller Enseignement technique at det tilsvarer minst 20 % av ditt totale timeomfang.

Har du matematikk fra en av grenene scientifique A (mathématique forte) eller scientifique B (mathématique et sciences) i Enseignement général, er det tilstrekkelig at du har minst 16,6 % av det totale timeomfanget.

Du må ha følgende karakter:

  • karakteren 15 eller bedre

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk,

eller hvis du har engelsk fra general secondary education (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur) med karakteren 15 eller bedre.

Publisert 18. jan. 2013 09:56 - Sist endret 4. jan. 2021 21:55