Bolivia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din bolivianske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene fra videregående skole. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Omregningstabell for karakterskala 1-7 / 10-70

Tabellen viser karakterskala 10-70 med 36 som laveste beståtte karakter (nota mínima de aprobación). Gjennomsnittskarakteren i karakterskala 1-7 med 3,6 som laveste ståkarakter ganges med 10 (dvs. 5,0 blir 50 osv).

Bolivia Norge Bolivia Norge Bolivia Norge Bolivia Norge
 36,0-36,99  2,00 45,0-45,99 3,05 54,0-54,99 4,11 63,0-63,99 5,17
37,0-37,99 2,12 46,0-46,99 3,17 55,0-55,99 4,23 64,0-64,99 5,29
38,0-38,99 2,23 47,0-47,99 3,29 56,0-56,99 4,35 65,0-65,99 5,41
39,0-39,99 2,35 48,0-48,99 3,41 57,0-57,99 4,47 66,0-66,99 5,53
40,0-40,99 2,46 49,0-49,99 3,53 58,0-58,99 4,59 67,0-67,99  5,64
41,0-41,99 2,58 50,0-50,99 3,64 59,0-59,99 4,71 68,0-68,99  5,76
42,0-42,99 2,70 51,0-51,99 3,76 60,0-60,99 4,82 69,0-69,99  5,88
43,0-43,99 2,81 52,0-52,99 3,88 61,0-61,99 4,94 70,0  6,00
44,0-44,99 2,93 53,0-53,99 3,99 62,0-62,99 5,06    

Hvert tall i Bolivia-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 0 til 9, det vil si at karakteren 36,0 omfatter alle gjennomsnitt fra 36,0 til 36,9 osv.

Omregningstabellen for Bolivia er basert på lineær omregning.

Har du karakter i 0-100 skala med 51 som laveste bestått?

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskalaene 1-7 / 10-70 med 3,6 / 36 som laveste bestått. Hvis du har karakterer i 51-100 skala vil gjennomsnittskarakteren din bli lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil få en poengsum du konkurrer med i opptaket.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Du må dokumentere totalt antall timer du har hatt i alle fag på videregående for at vi skal kunne vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng.   

Du får ikke poeng for spansk tatt på videregående skole i Bolivia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bolivia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 15. jan. 2013 08:40 - Sist endret 9. mars 2022 14:59