Bolivia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke realfag med den videregående utdanningen din, må du dokumentere  antall timer du har totalt i alle fag de 3 siste årene på videregående skole (Educacíon Secundaria). Hvis antall timer ikke står på karakterutskriften (Certificacíon de Calificaciones), må du dokumentere totalt antall timer i alle fag med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller bolivianske utdanningsmyndigheter

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din bolivianske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag de 3 siste årene på videregående skole

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din bolivianske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag de 3 siste årene på videregående skole

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med boliviansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 10:04 - Sist endret 17. nov. 2022 16:01