Bosnia-Hercegovina - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de tre siste årene på videregående skole og det utregnede gjennomsnittet av eksamenskarakterene dine. Du vil da få 4 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 4. Dette er den bosniske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakter via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.  

Dersom du ikke har et ferdig utregnet snitt, må du regne ut snittet av alle karakterene fra de 3 siste årene samt alle eksamenskarakterene på vitnemålet ditt. Dette er den bosniske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakter via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.  

Bosnia Norge Bosnia Norge Bosnia Norge Bosnia Norge
2,00-2,36 2,00 3,11-3,24 3,65 3,81-3,90 4,09 4,53-4,54 4,63
2,37-2,49 2,88 3,25-3,27 3,68 3,91-3,93 4,13 4,55 4,64
2,50-2,52 2,96 3,28 3,69 3,94 4,15 4,56 4,67
2,53-2,57 3,00 3,29-3,41 3,71 3,95-3,99 4,19 4,57 4,69
2,58-2,59 3,07 3,42-3,46 3,74 4,00-4,03 4,22 4,58-4,59 4,76
2,60-2,64 3,14 3,47 3,76 4,04-4,09 4,26 4,60 4,82
2,65-2,69 3,24 3,48-3,49 3,78 4,10-4,17 4,30 4,61-4,62 4,85
2,70-2,74 3,29 3,50-3,53 3,80 4,18-4,21 4,32 4,63 4,88
2,75-2,83 3,35 3,54 3,83 4,22 4,33 4,64-4,65 4,92
2,84 3,38 3,55-3,56 3,86 4,23 4,36 4,66-4,71 4,96
2,85-2,87 3,41 3,57-3,59 3,88 4,24-4,28 4,38 4,72-4,73 5,00
2,88-2,89 3,46 3,60-3,62 3,90 4,29-4,39 4,42 4,74-4,75 5,04
2,90-2,96 3,50 3,63-3,64 3,92 4,40-4,41 4,46 4,76-4,77 5,08
2,97-2,99 3,54 3,65-3,67 3,93 4,42 4,50 4,78 5,12
3,00-3,01 3,56 3,68-3,72 3,96 4,43-4,44 4,54 4,79 5,16
3,02-3,04 3,58 3,73-3,75 3,97 4,45-4,49 4,56 4,80-4,89 5,21
3,05-3,08 3,61 3,76-3,79 4,00 4,50-4,51 4,58 4,90 5,26
3,09-3,10 3,63 3,80 4,04 4,52 4,60 4,91-4,99 5,32
            5,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Bosnia-Hercegovina som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Ny tabell for omregning av gjennomsnittskarakter fra 2022

Samordna opptak har laget en ny omregningstabell av omregning gjennomsnittskarakter. Tabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Bosnia-Hercegovina som har søkt opptak til Samordna opptak i perioden 2011-2020. Tabellen medfører at søkere med utdanning fra bosnisk videregående skole ikke lenger vil kunne oppnå det som tilsvarer norsk gjennomsnittskarakter 6,00. Dette skyldes at det er langt flere som får toppkarakter i bosnisk videregående skole, enn i norsk videregående skole. Tabellen gjelder fra opptaket til studieåret 2022/2023.

Bosnia-Hercegovina Norge Bosnia-Hercegovina Norge Bosnia-Hercegovina Norge Bosnia-Hercegovina Norge
2,00-2,37 2,66 3,30 3,66 3,95 4,14 4,50 4,64
2,38-2,50 2,79 3,31-3,43 3,67 3,96-3,98 4,18 4,51-4,56 4,67
2,51-2,58 2,88 3,44-3,49 3,70 3,99-4,00 4,21 4,57-4,65 4,69
2,59-2,60 3,03 3,50-3,51 3,74 4,01-4,04 4,24 4,66 4,77
2,61-2,65 3,12 3,52-3,55 3,76 4,05 4,25 4,67 4,79
2,66-2,83 3,16 3,56-3,57 3,78 4,06-4,10 4,27 4,68-4,74 4,82
2,84 3,20 3,58-3,60 3,80 4,11-4,14 4,29 4,75-4,76 4,91
2,85 3,24 3,61 3,82 4,15-4,19 4,33 4,77 4,93
2,86-2,88 3,27 3,62-3,65 3,85 4,20 4,35 4,78 4,95
2,89-2,93 3,31 3,66-3,68 3,87 4,21 4,37 4,79 4,98
2,94-2,97 3,37 3,69 3,92 4,22-4,24 4,39 4,80-4,83 5,03
2,98-3,00 3,40 3,70-3,72 3,95 4,25 4,43 4,84 5,07
3,01-3,02 3,43 3,73-3,75 3,97 4,26-4,29 4,45 4,85-4,89 5,10
3,03-3,13 3,45 3,76 3,98 4,30-4,42 4,47 4,90-4,91 5,14
3,14 3,49 3,77-3,79 4,01 4,43 4,49 4,92 5,18
3,15 3,51 3,80-3,81 4,03 4,44 4,53 4,93 5,23
3,16-3,24 3,56 3,82-3,90 4,07 4,45 4,56 4,94-4,96 5,28
3,25-3,28 3,58 3,91 4,09 4,46 4,58 4,97-5,00 5,43
3,29 3,63 3,92-3,94 4,10 4,47-4,49 4,62    

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for bosnisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Bosnia-Hercegovina. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Informasjonsteknologi 1  Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fremmedspråk Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- og realfagspoeng fra den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. Hvis dokumentasjonen kun viser hvor mange timer du har hatt per uke de tre siste årene, må du også dokumentere hvor mange undervisningsuker du har hatt hvert skoleår.

Tilleggspoeng

 

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bosnia og Hercegovina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 20. feb. 2014 10:46 - Sist endret 15. des. 2020 14:56