Brasil - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført og bestått minst 1 års høyere utdanning fra Brasil, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Du kan få dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Hvis du har fullført 11-årig skolegang (ca. før 2017)

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Er dekket hvis du har bestått til sammen minst 270 timer* matematikk i løpet av de 2 siste årene ( 2 og 3 a série) på Ensino Medio

 Naturfag

Er dekket hvis du har bestått til sammen minst 170 timer* i fagene biologi, fysikk eller kjemi i løpet av de 2 siste årene  (2 og 3 a série) på Ensino Medio

*Vi tar utgangspunkt i at en skoletime på videregående skole i Brasil varer i 50 minutter. Hvis du har hatt skoletimer som har en annen varighet enn dette, må du dokumentere varigheten på timen med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra brasilianske utdanningsmyndigheter.

A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis ett av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

C

Hvis to eller flere av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker, og i tillegg ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar, må være minst 840 timer. ​

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Hvis du har fullført 12-årig skolegang (ca. etter 2017)

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Er dekket hvis du har bestått til sammen minst 270 timer* i løpet av de 3 siste årene  (1, 2 og 3 a série) på Ensino Medio

 Naturfag

Er dekket hvis du har bestått til sammen minst 170 timer* i fagene biologi, fysikk og kjemi i løpet av de 3 siste årene  (1, 2 og 3 a série) på Ensino Medio.

*Vi tar utgangspunkt i at en skoletime på videregående skole i Brasil varer i 50 minutter. Hvis du har hatt skoletimer som har en annen varighet enn dette, må du dokumentere varigheten på timen med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra brasilianske utdanningsmyndigheter.

A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis ett av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

C

Hvis to eller flere av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker, og i tillegg ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar, må være minst 840 timer. ​

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er videregående skole som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 14. jan. 2013 14:20 - Sist endret 28. jan. 2022 13:15