Brasil - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og sendt inn all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra alle de tre årene på vitnemålet ditt (4 for noen yrkesfaglige løp), 2o grau/Ensino Medio. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for deg som har karakterer i skalaen 50-100/5-10 

Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge
50,00-50,41 2,00 65,68-65,74 3,63 73,00-73,09 4,15 79,70-79,79 4,64
50,42-52,49 2,80 65,75-66,19 3,65 73,10-73,39 4,17 79,80-79,89 4,67
52,50-56,69 2,88 66,20-66,89 3,68 73,40-73,44 4,19 79,90-80,74 4,69
56,70-56,78 2,96 66,90-67,79 3,69 73,45-73,82 4,20 80,75-81,09 4,72
56,79-56,99 3,00 67,80-67,99 3,73 73,83-74,24 4,22 81,10-81,71 4,74
57,00-57,09 3,07 68,00-68,04 3,76 74,25-74,29 4,25 81,72-81,99 4,77
57,10-57,49 3,11 68,05-68,38 3,78 74,30-74,69 4,28 82,00-82,69 4,79
57,50-58,39 3,15 68,39-68,58 3,80 74,70-74,99 4,30 82,70-83,29 4,84
58,40-59,19 3,19 68,59-68,74 3,82 75,00-75,29 4,32 83,30-83,82 4,88
59,20-60,49 3,23 68,75-68,99 3,84 75,30-75,39 4,33 83,83-83,99 4,90
60,50-60,99 3,26 69,00-69,09 3,86 75,40-75,66 4,36 84,00-84,29 4,93
61,00-61,39 3,29 69,10-69,11 3,88 75,67-75,89 4,38 84,30-84,69 4,96
61,40-61,59 3,32 69,12-69,19 3,90 75,90-76,59 4,40 84,70-85,02 5,00
61,60-62,91 3,36 69,20-69,29 3,92 76,60-76,89 4,42 85,03-86,29 5,04
62,92-63,09 3,41 69,30-69,49 3,93 76,90-77,09 4,46 86,30-87,09 5,08
63,10-63,19 3,44 69,50-69,99 3,96 77,10-77,66 4,48 87,10-87,19 5,12
63,20-63,99 3,46 70,00-70,39 3,97 77,67-77,72 4,50 87,20-87,39 5,16
64,00-64,49 3,48 70,40-70,99 4,00 77,73-77,89 4,52 87,40-87,79 5,21
64,50-64,59 3,52 71,00-71,57 4,04 77,90-78,24 4,54 87,80-89,37 5,26
64,60-64,99 3,54 71,58-71,59 4,07 78,25-78,89 4,56 89,38-89,99 5,32
65,00-65,39 3,56 71,60-71,99 4,08 78,90-78,94 4,58 90,00-90,19 5,39
65,40-65,49 3,58 72,00-72,79 4,11 78,95-78,99 4,60 90,20-90,49 5,48
65,50-65,67 3,61 72,80-72,99 4,13 79,00-79,69 4,63 90,50-99,99 5,60
            100,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Tabellen viser karakterskala 0-100 med 50 som laveste ståkarakter. Karakterskalaen 0-10 med 5 som laveste ståkarakter brukes også. I de tilfellene hvor den er brukt, ganger vi de brasilianske tallene i tabellen på 10 med én desimal (dvs. 5,0 blir 50 osv).

Hvert tall i Brasil-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 99, det vil si at karakteren 5,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 5,00 til 5,09, og at karakteren 50 omfatter alle gjennomsnitt fra 50,00 til 50,99 osv.

Omregningstabellen for Brasil er basert på egenprodusert karakterstatistikk.

Hvis du har karakterer i andre skalaer enn 5-10/50-100

Foreløpig er det bare utarbeidet en omregningstabell for søkere som har karakterer i skalaen 5-10/50-100 i videregående skole i Brasil. Hvis du har karakterer fra videregående skole i Brasil i en annen skala, får du en individuell vurdering.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I den individuelle vurderingen vektlegger vi de samme kriteriene som i en poengberegning. For deg som har utdanning fra Brasil, vil vi derfor legge vekt på

  • karakterene dine fra videregående utdanning

  • karakteren du har fått i norsk

  • om du får språk- og realfagspoeng

  • om du får andre poeng

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din brasilianske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Det er normalt ingen fag fra Brasil som gir språk- eller realfagspoeng. Dette vurderes individuelt når du søker opptak.

Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for portugisisk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Brasil betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år (4 for noen yrkesfaglige løp) sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 (5) årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 14:20 - Sist endret 21. mars 2018 13:59