Brasil - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din brasilianske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren, må det stå på karakterutskriften fra  videregående skole hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var laveste beståtte karakter. Hvis dette ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere dette med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra brasilianske utdanningsmyndigheter.

Hvis du har fullført 11-årig utdanning (ca. før 2017) regner vi ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 2 siste årene på Ensino Medio. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Har du har fullført 12-årig skolegang (ca. etter 2017) regner vi ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 3 siste årene på Ensino Medio. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Omregningstabell for deg som har ståkarakter 5/50 i 10/100-skala

Tabellen gjelder for deg med karakterskala 0-100 med 50 som laveste beståtte karakter. Gjennomsnittskarakteren i karakterskala 0-10 med 5 som laveste beståtte karakter ganges med 10 (dvs. 5,0 blir 50 osv).

Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge
50,00-50,41 2,00 65,68-65,74 3,63 73,00-73,09 4,15 79,70-79,79 4,64
50,42-52,49 2,80 65,75-66,19 3,65 73,10-73,39 4,17 79,80-79,89 4,67
52,50-56,69 2,88 66,20-66,89 3,68 73,40-73,44 4,19 79,90-80,74 4,69
56,70-56,78 2,96 66,90-67,79 3,69 73,45-73,82 4,20 80,75-81,09 4,72
56,79-56,99 3,00 67,80-67,99 3,73 73,83-74,24 4,22 81,10-81,71 4,74
57,00-57,09 3,07 68,00-68,04 3,76 74,25-74,29 4,25 81,72-81,99 4,77
57,10-57,49 3,11 68,05-68,38 3,78 74,30-74,69 4,28 82,00-82,69 4,79
57,50-58,39 3,15 68,39-68,58 3,80 74,70-74,99 4,30 82,70-83,29 4,84
58,40-59,19 3,19 68,59-68,74 3,82 75,00-75,29 4,32 83,30-83,82 4,88
59,20-60,49 3,23 68,75-68,99 3,84 75,30-75,39 4,33 83,83-83,99 4,90
60,50-60,99 3,26 69,00-69,09 3,86 75,40-75,66 4,36 84,00-84,29 4,93
61,00-61,39 3,29 69,10-69,11 3,88 75,67-75,89 4,38 84,30-84,69 4,96
61,40-61,59 3,32 69,12-69,19 3,90 75,90-76,59 4,40 84,70-85,02 5,00
61,60-62,91 3,36 69,20-69,29 3,92 76,60-76,89 4,42 85,03-86,29 5,04
62,92-63,09 3,41 69,30-69,49 3,93 76,90-77,09 4,46 86,30-87,09 5,08
63,10-63,19 3,44 69,50-69,99 3,96 77,10-77,66 4,48 87,10-87,19 5,12
63,20-63,99 3,46 70,00-70,39 3,97 77,67-77,72 4,50 87,20-87,39 5,16
64,00-64,49 3,48 70,40-70,99 4,00 77,73-77,89 4,52 87,40-87,79 5,21
64,50-64,59 3,52 71,00-71,57 4,04 77,90-78,24 4,54 87,80-89,37 5,26
64,60-64,99 3,54 71,58-71,59 4,07 78,25-78,89 4,56 89,38-89,99 5,32
65,00-65,39 3,56 71,60-71,99 4,08 78,90-78,94 4,58 90,00-90,19 5,39
65,40-65,49 3,58 72,00-72,79 4,11 78,95-78,99 4,60 90,20-90,49 5,48
65,50-65,67 3,61 72,80-72,99 4,13 79,00-79,69 4,63 90,50-99,99 5,60
            100,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Brasil som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har en annen ståkarakter i 10/100-skalaen eller har en annen karakterskala

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskalaene med ståkarakter 5 i skala 0-10 og ståkarakter 50 i skala 0-100. Hvis du har en annen ståkarakter i disse karakterskalaene eller har en annen karakterskala, får du en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

For at vi skal kunne vurdere om du kan få poeng for språk- og realfag, må du dokumentere om du har gått 11 eller 12 års skolegang og totalt antall timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Du får ikke poeng for portugisisk tatt på videregående skole i Brasil. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Brasil betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år (4 for noen yrkesfaglige løp) sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 (5) årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 14:20 - Sist endret 13. okt. 2021 15:42