Brasil - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren, må det stå på karakterutskriften hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var bestått karakter på skolen du gikk på da du gikk der (2o Grau/Ensino Médio). Hvis dette ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere dette med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra brasilianske utdanningsmyndigheter.

Omregningstabell for deg som har ståkarakter 5/50 i 10/100-skala

For å regne ut poengsummen din må du først regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra alle årene fra 2o Grau/Ensino Médio. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Tabellen viser karakterskala 0-100 med 50 som laveste ståkarakter. Gjennomsnitts- karakteren i karakterskala 0-10 med 5 som laveste ståkarakter ganges med 10 (dvs. 5,0 blir 50 osv).

Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge Brasil Norge
50,00-50,41 2,00 65,68-65,74 3,63 73,00-73,09 4,15 79,70-79,79 4,64
50,42-52,49 2,80 65,75-66,19 3,65 73,10-73,39 4,17 79,80-79,89 4,67
52,50-56,69 2,88 66,20-66,89 3,68 73,40-73,44 4,19 79,90-80,74 4,69
56,70-56,78 2,96 66,90-67,79 3,69 73,45-73,82 4,20 80,75-81,09 4,72
56,79-56,99 3,00 67,80-67,99 3,73 73,83-74,24 4,22 81,10-81,71 4,74
57,00-57,09 3,07 68,00-68,04 3,76 74,25-74,29 4,25 81,72-81,99 4,77
57,10-57,49 3,11 68,05-68,38 3,78 74,30-74,69 4,28 82,00-82,69 4,79
57,50-58,39 3,15 68,39-68,58 3,80 74,70-74,99 4,30 82,70-83,29 4,84
58,40-59,19 3,19 68,59-68,74 3,82 75,00-75,29 4,32 83,30-83,82 4,88
59,20-60,49 3,23 68,75-68,99 3,84 75,30-75,39 4,33 83,83-83,99 4,90
60,50-60,99 3,26 69,00-69,09 3,86 75,40-75,66 4,36 84,00-84,29 4,93
61,00-61,39 3,29 69,10-69,11 3,88 75,67-75,89 4,38 84,30-84,69 4,96
61,40-61,59 3,32 69,12-69,19 3,90 75,90-76,59 4,40 84,70-85,02 5,00
61,60-62,91 3,36 69,20-69,29 3,92 76,60-76,89 4,42 85,03-86,29 5,04
62,92-63,09 3,41 69,30-69,49 3,93 76,90-77,09 4,46 86,30-87,09 5,08
63,10-63,19 3,44 69,50-69,99 3,96 77,10-77,66 4,48 87,10-87,19 5,12
63,20-63,99 3,46 70,00-70,39 3,97 77,67-77,72 4,50 87,20-87,39 5,16
64,00-64,49 3,48 70,40-70,99 4,00 77,73-77,89 4,52 87,40-87,79 5,21
64,50-64,59 3,52 71,00-71,57 4,04 77,90-78,24 4,54 87,80-89,37 5,26
64,60-64,99 3,54 71,58-71,59 4,07 78,25-78,89 4,56 89,38-89,99 5,32
65,00-65,39 3,56 71,60-71,99 4,08 78,90-78,94 4,58 90,00-90,19 5,39
65,40-65,49 3,58 72,00-72,79 4,11 78,95-78,99 4,60 90,20-90,49 5,48
65,50-65,67 3,61 72,80-72,99 4,13 79,00-79,69 4,63 90,50-99,99 5,60
            100,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Hvert tall i Brasil-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 99, det vil si at karakteren 5,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 5,00 til 5,09, og at karakteren 50 omfatter alle gjennomsnitt fra 50,00 til 50,99 osv.

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Brasil som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har en annen ståkarakter i 10/100-skalaen eller har en annen karakterskala

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskalaene med ståkarakter 5 i skala 0-10 og ståkarakter 50 i skala 0-100. Hvis du har en annen ståkarakter i disse karakterskalaene eller har en annen karakterskala, får du en individuell vurdering.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din brasilianske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Det er normalt ingen fag fra Brasil som gir språk- eller realfagspoeng. Dette vurderes individuelt når du søker opptak. For at vi skal kunne vurdere om du kan få poeng for språk- og realfag, må du dokumentere om du har gått 11 eller 12 års skolegang og antall timer du har totalt i alle fag på 2o Grau/Ensino Médio. 

Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for portugisisk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Brasil betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år (4 for noen yrkesfaglige løp) sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 (5) årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 14:20 - Sist endret 29. jan. 2019 14:12