Bulgaria - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og sendt inn all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på det bulgarske vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Bulgaria Norge Bulgaria Norge Bulgaria Norge Bulgaria Norge
3,00-3,06 2,00 4,01-4,03 3,60 4,75-4,76 4,13 5,39-5,40 4,64
3,07-3,14 2,65 4,04-4,06 3,62 4,77-4,79 4,15 5,41-5,43 4,67
3,15-3,22 2,78 4,07-4,09 3,64 4,80-4,81 4,17 5,44-5,46 4,68
3,23-3,29 2,87 4,10-4,12 3,67 4,82-4,84 4,19 5,47-5,48 4,71
3,30-3,37 2,93 4,13-4,14 3,68 4,85-4,87 4,21 5,49-5,51 4,74
3,38-3,45 3,00 4,15-4,17 3,71 4,88-4,89 4,22 5,52-5,54 4,76
3,46-3,50 3,04 4,18-4,20 3,72 4,90-4,92 4,24 5,55-5,56 4,79
3,51-3,53 3,08 4,21-4,23 3,75 4,93-4,94 4,26 5,57-5,59 4,82
3,54-3,56 3,13 4,24-4,26 3,77 4,95-4,97 4,28 5,60-5,62 4,85
3,57-3,58 3,17 4,27-4,28 3,79 4,98-4,99 4,30 5,63-5,64 4,88
3,59-3,61 3,20 4,29-4,31 3,81 5,00-5,02 4,32 5,65-5,67 4,91
3,62-3,64 3,23 4,32-4,34 3,83 5,03-5,05 4,34 5,68-5,70 4,93
3,65-3,67 3,27 4,35-4,37 3,85 5,06-5,07 4,36 5,71-5,72 4,96
3,68-3,70 3,30 4,38-4,40 3,87 5,08-5,10 4,38 5,73-5,75 5,00
3,71-3,72 3,32 4,41-4,42 3,88 5,11-5,12 4,40 5,76-5,78 5,04
3,73-3,75 3,36 4,43-4,45 3,91 5,13-5,15 4,42 5,79-5,80 5,08
3,76-3,78 3,38 4,46-4,48 3,92 5,16-5,17 4,44 5,81-5,83 5,13
3,79-3,81 3,41 4,49-4,51 3,95 5,18-5,20 4,46 5,84-5,86 5,18
3,82-3,84 3,43 4,52-4,53 3,96 5,21-5,22 4,48 5,87-5,88 5,24
3,85-3,86 3,46 4,54-4,56 3,97 5,23-5,25 4,50 5,89-5,91 5,30
3,87-3,89 3,48 4,57-4,61 4,00 5,26-5,28 4,52 5,92-5,94 5,38
3,90-3,92 3,50 4,62-4,66 4,04 5,29-5,30 4,55 5,95-5,96 5,46
3,93-3,95 3,54 4,67-4,69 4,08 5,31-5,33 4,57 5,97-5,99 5,58
3,96-3,98 3,56 4,70-4,71 4,09 5,34-5,35 4,59 6,00 6,00
3,99-4,00 3,58 4,72-4,74 4,12 5,36-5,38 4,62    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra National Center for Information and Documentation (NACID).

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for bulgarsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk over 520 timer

0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2 Matematikk over 725 timer 1,5 poeng
Fysikk 1 Fysikk og astronomi over 275 timer 0,5 poeng

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk og astronomi over 480 timer

1,5 poeng

Kjemi 1 Kjemi og miljøvern over 275 timer 0,5 poeng

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi og miljøvern over 480 timer

1,0 poeng

Biologi 1 Biologi og helsefag over 275 timer 0,5 poeng

Biologi 1 og biologi 2

Biologi og helsefag over 480 timer

1,0 poeng

Fag som gir språkpoeng Er godkjent hvis du har Antall poeng
Programfag nivå I Fremmedspråk over 275 timer 0,5 poeng
Programspråk nivå II Fremmedspråk over 480 timer 1,0 poeng
Programspråk nivå III Fremmedspråk 690 timer 1,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bulgaria betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 10:59 - Sist endret 17. jan. 2019 09:35