Bulgaria - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på det bulgarske vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Bulgaria Norge Bulgaria Norge Bulgaria Norge Bulgaria Norge
3,00-3,06 2,00 4,01-4,03 3,60 4,75-4,76 4,13 5,39-5,40 4,64
3,07-3,14 2,65 4,04-4,06 3,62 4,77-4,79 4,15 5,41-5,43 4,67
3,15-3,22 2,78 4,07-4,09 3,64 4,80-4,81 4,17 5,44-5,46 4,68
3,23-3,29 2,87 4,10-4,12 3,67 4,82-4,84 4,19 5,47-5,48 4,71
3,30-3,37 2,93 4,13-4,14 3,68 4,85-4,87 4,21 5,49-5,51 4,74
3,38-3,45 3,00 4,15-4,17 3,71 4,88-4,89 4,22 5,52-5,54 4,76
3,46-3,50 3,04 4,18-4,20 3,72 4,90-4,92 4,24 5,55-5,56 4,79
3,51-3,53 3,08 4,21-4,23 3,75 4,93-4,94 4,26 5,57-5,59 4,82
3,54-3,56 3,13 4,24-4,26 3,77 4,95-4,97 4,28 5,60-5,62 4,85
3,57-3,58 3,17 4,27-4,28 3,79 4,98-4,99 4,30 5,63-5,64 4,88
3,59-3,61 3,20 4,29-4,31 3,81 5,00-5,02 4,32 5,65-5,67 4,91
3,62-3,64 3,23 4,32-4,34 3,83 5,03-5,05 4,34 5,68-5,70 4,93
3,65-3,67 3,27 4,35-4,37 3,85 5,06-5,07 4,36 5,71-5,72 4,96
3,68-3,70 3,30 4,38-4,40 3,87 5,08-5,10 4,38 5,73-5,75 5,00
3,71-3,72 3,32 4,41-4,42 3,88 5,11-5,12 4,40 5,76-5,78 5,04
3,73-3,75 3,36 4,43-4,45 3,91 5,13-5,15 4,42 5,79-5,80 5,08
3,76-3,78 3,38 4,46-4,48 3,92 5,16-5,17 4,44 5,81-5,83 5,13
3,79-3,81 3,41 4,49-4,51 3,95 5,18-5,20 4,46 5,84-5,86 5,18
3,82-3,84 3,43 4,52-4,53 3,96 5,21-5,22 4,48 5,87-5,88 5,24
3,85-3,86 3,46 4,54-4,56 3,97 5,23-5,25 4,50 5,89-5,91 5,30
3,87-3,89 3,48 4,57-4,61 4,00 5,26-5,28 4,52 5,92-5,94 5,38
3,90-3,92 3,50 4,62-4,66 4,04 5,29-5,30 4,55 5,95-5,96 5,46
3,93-3,95 3,54 4,67-4,69 4,08 5,31-5,33 4,57 5,97-5,99 5,58
3,96-3,98 3,56 4,70-4,71 4,09 5,34-5,35 4,59 6,00 6,00
3,99-4,00 3,58 4,72-4,74 4,12 5,36-5,38 4,62    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra National Center for Information and Documentation (NACID).

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for bulgarsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Bulgaria. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk over 520 timer

0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2 Matematikk over 725 timer 1,5 poeng
Fysikk 1 Fysikk og astronomi over 275 timer 0,5 poeng

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk og astronomi over 480 timer

1,5 poeng

Kjemi 1 Kjemi og miljøvern over 275 timer 0,5 poeng

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi og miljøvern over 480 timer

1,0 poeng

Biologi 1 Biologi og helsefag over 275 timer 0,5 poeng

Biologi 1 og biologi 2

Biologi og helsefag over 480 timer

1,0 poeng

Fag som gir språkpoeng Er dekket hvis du har Antall poeng
Programfag nivå I Fremmedspråk over 275 timer 0,5 poeng
Programspråk nivå II Fremmedspråk over 480 timer 1,0 poeng
Programspråk nivå III Fremmedspråk 690 timer 1,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Bulgaria betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 10:59 - Sist endret 25. nov. 2020 09:54