Bulgaria - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Bulgaria.

For å vurdere om du dekker spesielle opptakskrav, tar du utgangspunkt i antall timer du har hatt i faget.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk over 520 timer

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk over 725 timer

Fysikk 1 fysikk og astronomi over 275 timer

Fysikk 1 og fysikk 2

fysikk og astronomi over 480 timer

Kjemi 1 kjemi og miljøvern over 275 timer

Kjemi 1 og kjemi 2

kjemi og miljøvern over 480 timer

Biologi 1 biologi og helsefag over 275 timer

Biologi 1 og biologi 2

biologi og helsefag over 480 timer

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med bulgarsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dobur eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din bulgarske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med bulgarsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Mnogo dobur eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din bulgarske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med bulgarsk videregående utdanning hvis du har minst 725 timer matematikk på vitnemålet med karakteren Mnogo dobur eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk , eller hvis du har:

  • engelsk som 1. fremmedspråk på Diploma za sredno obrazovanie med karakteren mnogu dobur eller bedre.
Publisert 18. jan. 2013 10:15 - Sist endret 6. jan. 2021 09:36