Canada, Alberta - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Fra 2020 må du også sende inn official transcript av all utdanning fra Canada.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Alberta High School Diploma, eller General High School Diploma, eller Advanced High School Diploma 
  • Karakterutskrifter fra videregående skole (må være official transcript, ikke statement of courses and marks) - må dokumenteres med official transcript
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift - må dokumenteres med official transcript
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Official transcript

Du må dokumentere både high school og høyere utdanning med official transcript. Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

AP exam scores må sendes direkte fra College Board.

Hvis du sendte inn official transcripts til oss i forbindelse med søknad om opptak i 2020 eller senere, er det mulig at vi har tatt vare på dem. Du kan selv se om vi har mottatt official transcripts under Elektroniske vitnemål og dokumenter i nettsøknaden din. Vi laster opp alle transcripts som vi mottar i posten fortløpende utover våren, og det kan derfor være at ditt transcript ikke blir lastet opp før 1. mai.

Hvis du ikke finner dine transcripts i nettsøknaden din innen 1. mai, må du sende dem på nytt. Du trenger altså ikke bestille nye transcripts før etter denne datoen.

Official transcripts som ble sendt inn i 2019 eller tidligere er ikke tatt vare på, og du må sende dem på nytt.

Official transcripts skal sendes til:

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Samordna opptak / NUCAS
Postboks 236 Sentrum
0103 Oslo
Norway

 

Official transcripts som sendes med bud, kan leveres til:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Samordna opptak / NUCAS
Karl Johans gate 7
0154 Oslo
Norway

Online-resultat av AP exams

For at Samordna opptak skal kunne se dine AP-resultater, må du oppgi nummeret på testdagen. Samordna opptak har en Designated Institution (DI) code hos College Board. Nummeret er 6691 - Samordna opptak NUCAS. Dette gjør det mulig for oss å innhente AP-resultater online. Det er viktig at du også sender resultatene dine til oss i posten så snart du får dem fra College Board.

Online-resultat av high school og college transcripts

Samordna opptak aksepterer at transcripts fra high school og college sendes til oss online, men da må de sendes via en sikker kilde med egen nedlastingsside og separat passord til vår epostadresse sokerinfo@samordnaopptak.no.

Digitary er en sikker kilde på lagring og forvaltning av vitnemål for høyere utdanningsinstitusjoner som vi aksepterer å få online transcripts fra. Det kan også finnes andre lignende institusjoner som tilbyr dette, som f.eks. Parchment og The National Student Clearing House.

Det er ikke tilstrekkelig at en ansatt ved skolen/lærestedet sender transcriptet som vedlegg i en vanlig e-post.

I 2021 ble ikke resultatene fra mai-eksamenene frigitt før 16. juli. Tidligere har de blitt frigitt rundt 5. juli. Hvis College Board fortsetter å ha så sen dato, vil det sannsynligvis bety at vi ikke rekker å få med dine resultater til hovedopptaket samme år som du tar eksamen.

Avslutter du videregående skole i Canada i vår?

Hvis du er avgangselev, må du dokumentere fullført videregående skole med offisiell/avsluttende karakterutskrift. Midlertidige karakterutskrifter eller bekreftelse fra skolen kan ikke godkjennes.

På grunn av sen sensur på eksamen i enkelte provinser i Canada, vil noen avgangselever i Canada ikke rekke å laste opp dokumentasjon i tide for hovedopptaket i Norge. Hvis du er i ferd med å avslutte videregående opplæring når du søker om opptak i Norge, vil du konkurrere om studieplass fra og med den dagen saksbehandleren din mottar den riktige dokumentasjonen.

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultat B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

 

Publisert 14. jan. 2013 15:23 - Sist endret 30. nov. 2022 11:19