Canada, British Columbia - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra British Columbia, må laste opp:

  • Secondary School Diploma, eller High School Graduation Diploma (Dogwood Diploma)
  • Karakterutskrifter fra videregående skole
  • Diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • Karakterutskrift fra universitetet hvis du har høyere utdanning
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • Dokumentasjon på kunnskaper i norsk

Fra 2020 må følgende dokumenter sendes i posten:

  • official transcript i forseglet konvolutt for alle årene på videregående skole
  • official transcript i forseglet konvolutt fra college eller universitet hvis du har det
  • official report på AP exam scores utstedt av College Board hvis du har det

Send inn riktig dokumentasjon

Fra 2020 må du dokumentere videregående skole og eventuelt høyere utdanning med official transcript. Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

AP exam scores må sendes direkte fra College Board.

Official transcripts skal sendes til:
Samordna opptak
Postboks 5883 Majorstuen
0308 Oslo
NORWAY

Avslutter du videregående skole i Canada i vår?

Hvis du er avgangselev, må du dokumentere fullført videregående skole med offisiell/avsluttende karakterutskrift. Midlertidige karakterutskrifter eller bekreftelse fra skolen kan ikke godkjennes.

På grunn av sen sensur på eksamen i enkelte provinser i Canada, vil noen avgangselever i Canada ikke rekke å laste opp dokumentasjon i tide for hovedopptaket i Norge. Hvis du er i ferd med å avslutte videregående opplæring når du søker om opptak i Norge, vil du konkurrere om studieplass fra og med den dagen saksbehandleren din mottar den riktige dokumentasjonen.

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 14. jan. 2013 17:06 - Sist endret 3. apr. 2019 15:09