Canada, Nova Scotia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Canada, Novia Scotia.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics 12-kurs*

- totalt minst 3 credits matematikkfag

Matematikk R1 og R2

Mathematics 12-kurs* og Pre-Calculus Mathematics 12*

- totalt minst 4 credits matematikkfag

Fysikk 1

Physics 11 (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Fysikk 2

Physics 12* (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Fysikk 1 og 2 2 credits Physics (inkludert minst ett Physics 12-kurs*) + Science 10 (1 credit)

Kjemi 1

Chemistry 11 (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Kjemi 2 Chemistry 12* (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Kjemi 1 og 2

2 credits Chemistry (inkludert minst ett Chemistry 12-kurs*) + Science 10 (1 credit)

Biologi 1

Biology 11 (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Biologi 2 Biology 12* (1 credit) + Science 10 (1 credit)

Biologi 1 og 2

2 credits Biology (inkludert minst ett Chemistry 12-kurs*) + Science 10 (1 credit)

*12-kurs er godkjent både når det er Advanced og når det er Academic. Mathematics 12 godkjennes også når det er Foundation.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 2 credits i matematikk fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren C / 60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 2 credits i matematikk fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du har Mathematics 4 credits inkl. Pre-Calculus Math. 12 med minst karakteren B/75 på Pre-calculus Math 12.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har engelsk på videregående skole i Canada.

Publisert 18. jan. 2013 10:31 - Sist endret 9. jan. 2021 18:58