Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Faget norsk ved Globalskolen Norsk Nettskole dekker ikke kravet til norsk.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket hvis du har har faget fra secondary school i Canada.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 24. jan. 2013 15:43 - Sist endret 29. jan. 2018 09:27