Canada, Quebec - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav

Når du tar nye fag, regnes de inn i snittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

  • B = totalt antall fag (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter          

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Publisert 14. jan. 2013 18:27 - Sist endret 1. feb. 2020 21:17