Canada, Quebec - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Canada, Quebec.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics 13 units fra DES* eller 5 credits fra DEC

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics 10 credits fra DEC, inkludert Calculus

Fysikk 1

Physics 5 units fra DES

Fysikk 1 og 2

Physics 5 credits fra DEC

Kjemi 1

Chemistry  5 units fra DES

Kjemi 1 og 2

Chemistry 5 credits fra DEC

Biologi 1

Biology 5 units fra DES

Biologi 1 og 2

Biology 5 credits fra DEC

* De første 8 units går til å dekke den obligatoriske matematikken.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 8 units mathematics fra 11. klasse (DES) med gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 8 units mathematics fra 11. klasse (DES) med gjennomsnittskarakteren B/75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du har Mathematics 10 credits fra DEC inkl. Calculs med karakteren B / 75 i Calculus.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har engelsk på videregående skole i Canada.

Publisert 18. jan. 2013 10:40 - Sist endret 9. jan. 2021 18:58