Canada, Saskatchewan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Canada, Alberta

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics 3 credits

Matematikk R1 og R2

Mathematics 4 credits inkl. Calculus

Fysikk 1

Physics 2 credits

Fysikk 1 og 2 Physics 3 credits

Kjemi 1

Chemistry 2 credits

Kjemi 1 og 2 Chemistry 3 credits

Biologi 1

Biology 2 credits
Biologi 1 og 2 Biology 3 credits

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 2 credits i matematikk fra videregående skole med minst gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 2 credits i matematikk fra videregående skole med minst gjennomsnittskarakteren B/75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du har 4 credits i matematikk inkl. Calculus fra videregående skole med minst karakteren B/75 i Calculus.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har engelsk på videregående skole i Canada.

Publisert 29. jan. 2021 15:21 - Sist endret 29. jan. 2021 15:21