Chile - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet (Promedio general) på vitnemålet ditt. Hvis ikke det finnes noe ferdig utregnet gjennomsnitt på vitnemålet ditt, regner du gjennomsnittet av alle karakterene fra de tre siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Chile Norge Chile Norge Chile Norge Chile Norge
4,00-4,49 2,00 5,10-5,19 3,54 5,80-5,89 4,42 6,50-6,59 5,23
4,50-4,59 2,77 5,20-5,29 3,69 5,90-5,99 4,53 6,60-6,69 5,37
4,60-4,69 2,92 5,30-5,39 3,83 6,00-6,09 4,65 6,70-6,79 5,46
4,70-4,79 3,04 5,40-5,49 3,96 6,10-6,19 4,76 6,80-6,99 5,58
4,80-4,89 3,16 5,50-5,59 4,07 6,20-6,29 4,88 7,00 6,00
4,90-4,99 3,29 5,60-5,69 4,20 6,30-6,39 4,96    
5,00-5,09 3,42 5,70-5,79 4,31 6,40-6,49 5,09    

Forklaring til omregningstabellen

Tallene i Chile-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 09, det vil si at karakteren 4,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 4,00 til 4,09 og så videre.

Omregningstabellen for Chile er basert på offisiell statistikk fra Ministerio de Educación de Chile Departamento de Estudios y Desarrollo / Unidad de Estadísticas

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din chilenske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Det er normalt ingen fag fra Chile som gir språk- eller realfagspoeng. Dette vurderes individuelt når du søker opptak.

Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for spansk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Chile betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år (5 for noen yrkesfaglige). I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 (6) årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 22. jan. 2013 13:01 - Sist endret 6. des. 2019 11:22