Chile - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Det er kun fag som er nevnt i tabellen som kan dekke spesielle opptakskrav  fra videregående skole i Chile.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk fra de to siste årene (3° og 4° Medio) fra Educación Media Humanístico-Científica eller Técnico-Profesional

Biologi 1 Biologi de to siste årene (3° og 4° Medio) fra Educación Media Humanístico-Científica
Fysikk 1 Fysikk de to siste årene (3° og 4° Medio) fra Educación Media Humanístico-Científica
Kjemi 1 Kjemi de to siste årene (3° og 4° Medio) fra Educación Media Humanístico-Científica

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med chilensk videregående utdanning hvis du:

  • har gjennomsnittskarakteren 4,9 eller bedre i matematikk
  • eller dekker kravet til Matematikk R1 med din chilenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med chilensk videregående utdanning hvis du:

  • har gjennomsnittskarakteren 5,6 eller bedre i matematikk
  • eller dekker kravet til Matematikk R1 med din chilenske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med chilensk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

Publisert 22. jan. 2013 13:01 - Sist endret 8. feb. 2022 11:50