Cuba - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din cubanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Cuba Norge Cuba Norge Cuba Norge Cuba Norge
70,00-70,99 2,00 78,00-78,99 3,07 86,00-86,99 4,13 94,00-94,99 5,20
71,00-71,99 2,13 79,00-79,99 3,20 87,00-87,99 4,27 95,00-95,99 5,33
72,00-72,99 2,27 80,00-80,99 3,33 88,00-88,99 4,40 96,00-96,99 5,47

73,00-73,99

2,40 81,00-81,99 3,47 89,00-89,99 4,53 97,00-97,99 5,60
74,00-74,99 2,53 82,00-82,99 3,60 90,00-90,99 4,67 98,00-98,99 5,73
75,00-75,99 2,67 83,00-83,99 3,73 91,00-91,99 4,80 99,00-99,99 5,87
76,00-76,99 2,80 84,00-84,99 3,87 92,00-92,99 4,93 100,00 6,00
77,00-77,99 2,93 85,00-85,99 4,00 93,00-93,99 5,07    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Cuba kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Du får ikke poeng for spansk tatt på videregående skole i Cuba. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Cuba betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning i løpet av det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 8. jan. 2020 11:31 - Sist endret 28. jan. 2020 15:20