Cuba - spesielle opptakskrav

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Det er normalt ingen realfag som er godkjent fra Cuba, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med cubansk  videregående utdanning hvis du enten:

  • har 3 år med matematikk med karakteren 78  eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din cubanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes cubansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 3 år med matematikk med karakteren 85 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din cubanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med cubansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:27 - Sist endret 23. mars 2020 16:58