Cuba - spesielle opptakskrav

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Det er normalt ingen realfag som er dekket fra Cuba, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav.

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke realfag med den videregående utdanningen din, må du dokumentere  antall timer du har totalt i alle fag på videregående skole (Preuniversitaria). Hvis antall timer ikke står på karakterutskriften (Certificado de Estudios Terminados), må du dokumentere totalt antall timer i alle fag med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller cubanske utdanningsmyndigheter.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din cubanske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din cubanske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med cubansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:27 - Sist endret 26. okt. 2020 13:56