Danmark - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter i Danmark, kan du ta studiekompetansefagene du mangler  i norsk videregående skole. 

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Noen av disse fagene kan være dekket i din tidligere utdanning.

Du kan også ta fagene du mangler i Danmark. I tabellen nedenfor ser du hvordan  de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Danmark.

Fagene må være bestått med karakteren 2 eller bedre i 2-12- skalaen eller karakteren 6 eller bedre i 6-13 skalaen for å bli godkjent.

Studiekompetansefagene

Fag i Danmark

 Norsk 393 timer  Dansk A skriftlig og dansk A muntlig
 Historie 140 timer

 Historie B

 Samfunnsfag 84 timer

 Samfundsfag C eller

 Kultur- og samfundsfaggruppe fra HF

 Engelsk 140 timer  Engelsk C 
 Matematikk 224 timer  Matematikk C
 Naturfag 140 timer

 Naturfag C eller
 2 av fagene fysikk, kemi, biologi eller

 Naturvidenskabelig faggruppe fra HF

Samfunnsfag 84 timer + historie 140 timer

Samfundsfag B eller

Kultur- og samfundsfaggruppe fra HF

Har du faget på høyere nivå enn det som  står i tabellen, dekker du kravet. Fagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i ÷3-12- skalaen og 6 eller bedre i 00-13 skalaen. Hvis faget har både skriftlig og muntlig eksamen, må begge være bestått.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 28. jan. 2022 11:43