Danmark - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Du som har utdanning fra Danmark, må laste opp:

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Studentereksamensbevis eller
  • Bevis for Højere forberedelseseksamen eller
  • Bevis for Højere handelseksamen eller
  • Bevis for Højere teknisk eksamen eller
  • Prøvebevis hvis du har avlagt enkeltfag eller
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole

Vitnemålene skal være på dansk, med skolens logo og rektors underskrift.

Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Oversettelser

Du må laste opp originaldokumentene på dansk og ikke oversettelser til engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 2. juni 2022 09:07