Danmark - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Danmark, må laste opp:

  • Studentereksamensbevis eller
  • Bevis for Højere forberedelseseksamen eller
  • Bevis for Højere handelseksamen eller
  • Bevis for Højere teknisk eksamen
  • Prøvebevis hvis du har avlagt enkeltfag
  • Diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • Karakterutskrift fra universitetet
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Du skal laste opp papirbeviset med skolens logo og rektors eller forstanders underskrift, ikke utskrift fra det elektroniske eksamensbevisregisteret. 

Oversettelser

Du må laste opp originaldokumentene på dansk og ikke oversettelser til engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 15. feb. 2019 12:23