Danmark - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag i norsk eller dansk videregående skole, regnes karakteren inn i gjennomsnittskarakteren din etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Vi bruker også formelen hvis du har stryk i et studiekompetansefag på eksamensbeviset ditt og tar faget på nytt i Danmark eller det tilsvarende faget i norsk videregående skole, se: Dekker du ikke opptakskravene?

Forbedre fag i Danmark

Du kan forbedre fag på det danske vitnemålet ditt ved å ta samme eller tilsvarende fag i dansk videregående skole.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 13. nov. 2018 15:44