Danmark - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, så får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Vi bruker også formelen hvis du ønsker å forbedre karakteren i studiekompetansefag på eksamensbeviset ditt. Du kan ta faget på nytt i Danmark, eller det tilsvarende faget i norsk videregående skole. Vi fjerner ikke karakteren i faget som ikke er bestått eller som er forbedret fra eksamensbeviset, men legger til den nye karakteren. Se: Dekker du ikke opptakskravene? for oversikt over hvilke danske fag som tilsvarer de norske studiekompetansefagene.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 28. jan. 2022 11:06