Danmark - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag i norsk eller dansk videregående skole, regnes karakteren inn i gjennomsnittskarakteren din etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen
  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag, eller
    karakterer i danske fag omregnet til norsk karakter og som regnes med som nye fag. (Den danske karakteren regnes om etter tabell 3 på poengberegningssiden)

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Vi bruker også formelen hvis du har stryk i studiekompetansefag på eksamensbeviset ditt og du tar faget på nytt i Danmark, eller du tar det tilsvarende faget i norsk videregående skole. Vi fjerner ikke karakteren i faget som ikke er bestått fra eksamensbeviset, men legger til den nye ståkarakteren. Se: Dekker du ikke opptakskravene? for oversikt over hvilke danske fag som tilsvarer de norske studiekompetansefagene.

 

 

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 16. jan. 2019 08:33