Danmark - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

 • Studentereksamen eller

 • Højere forberedelseseksamen eller

 • Højere handelseksamen eller

 • Højere teknisk eksamen

Fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13. Du har studiekompetanse selv om ikke alle fagene nevnt under står på eksamensbeviset ditt.

Det gjelder fagene:

 • dansk A, skriftlig
 • dansk A, muntlig
 • engelsk C HFE muntlig eller engelsk B skriftlig og muntlig eller engelsk A skriftlig og muntlig 
 • historie B eller historie A eller kultur- og samfundsfaggruppe fra HF
 • samfundsfag C eller kultur- og samfundsfaggruppe fra HF
 • matematik C skriftlig og muntlig eller matematik B skriftlig og muntlig eller matematik A skriftlig og muntlig
 • naturfag C eller 2 av fagene fysikk, kjemi, biologi eller naturvidenskabelig faggruppe fra HF

Hvis du har både skriftlig og muntlig karakter i engelsk, må begge være bestått.

Hvis du har både årskarakter og prøvekarakter i et fag, må prøvekarakterene være bestått for at faget regnes som bestått.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Hvis du har bestått dansk A skriftlig og muntlig, dekker du kravet til norsk.

Engelsk er dekket hvis du har bestått engelsk på minst C nivå i videregående skole.

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 3. feb. 2020 10:59