Danmark - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Tabell 1: Karakterskala ÷3 - 12 der 02 er laveste ståkarakter

Ta utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Danmark Norge Danmark Norge Danmark Norge Danmark Norge
2,00-2,09 2,00 4,80-4,89 3,61 7,10-719 4,27 9,20-9,29 4,84
2,10-2,39 2,64 4,90-4,99 3,63 7,20-7,29 4,28 9,30-9,39 4,90
2,40-2,69 2,78 5,00-5,09 3,68 7,30-7,39 4,31 9,40-9,49 4,91
2,70-2,89 2,87 5,10-5,19 3,70 7,40-7,49 4,35 9,50-9,59 4,95
2,90-3,09 2,95 5,20-5,29 3,73 7,50-7,59 4,37 9,60-9,69 4,97
3,10-3,19 2,97 5,30-5,39 3,75 7,60-7,69 4,39 9,70-9,89 5,03
3,20-3,29 3,07 5,40-5,49 3,78 7,70-7,79 4,43 9,90-9,99 5,07
3,30-3,49 3,12 5,50-5,59 3,82 7,80-7,89 4,45 10,00-10,09 5,11
3,50-3,59 3,16 5,60-5,69 3,84 7,90-7,99 4,47 10,10-10,19 5,14
3,60-3,69 3,20 5,70-5,79 3,87 8,00-8,09 4,50 10,20-10,29 5,18
3,70-3,79 3,24 5,80-5,89 3,91 8,10-8,19 4,53 10,30-10,39 5,22
3,80-3,89 3,28 5,90-6,09 3,95 8,20-8,29 4,56

10,40-10,59

5,26
3,90-3,99 3,32 6,10-6,19 3,97 8,30-8,39 4,58 10,60-10,69 5,30
4,00-4,09 3,35 6,20-6,39 4,03 8,40-8,49 4,63 10,70-10,79 5,35
4,10-4,19 3,38 6,40-6,49 4,07 8,50-8,59 4,65 10,80-10,99 5,40
4,20-4,29 3,41 6,50-6,59 4,08 8,60-8,69 4,67 11,00-11,19 5,45
4,30-4,39 3,45 6,60-6,69 4,12 8,70-8,79 4,70 11,20-11,39 5,53
4,40-4,49 3,47 6,70-6,79 4,15 8,80-8,89 4,74 11,40-11,59 5,60
4,50-4,59 3,50 6,80-6,89 4,19 8,90-8,99 4,77 11,60-11,99 5,71
4,60-4,69 3,56 6,90-6,99 4,20 9,00-9,09 4,79 12,00 6,00
4,70-4,79 3,58 7,00-7,09 4,23 9,10-9,19 4,82    

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra danske utdanningsmyndigheter.

Tabell 2: Karakterskala 00 - 13 der 6 er laveste ståkarakter

Ta utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Danmark Norge Danmark Norge Danmark Norge Danmark Norge
6,00-6,19 2,00 7,30-7,39 3,44 8,50-8,59 4,24 9,70-9,79 5,00
6,20-6,29 2,64 7,40-7,49 3,50 8,60-8,69 4,30 9,80-9,89 5,08
6,30-6,39 2,77 7,50-7,59 3,58 8,70-8,79 4,36 9,90-9,99 5,17
6,40-6,49 2,86 7,60-7,69 3,63 8,80-8,89 4,42 10,00-10,09 5,21
6,50-6,59 2,92 7,70,7,79 3,70 8,90-8,99 4,50 10,10-10,19 5,31
6,60-6,69 3,00 7,80-7,89 3,76 9,00-9,09 4,58 10,20-10-39 5,38
6,70-6,79 3,04 7,90-7,99 3,85 9,10-9,19 4,64 10,40-10,49 5,44
6,80-6,89 3,13 8,00-8,09 3,92 9,20-9,29 4,68 10,50-10,59 5,53
6,90-6,99 3,17 8,10-8,19 3,96 9,30-9,39 4,75 10,60-10,99 5,64
7,00-7,09 3,25 8,20-8,29 4,04 9,40-9,49 4,81 11,00-13,00 6,00
7,10-7,19 3,31 8,30-8,39 4,08 9,50-9,59 4,87    
7,20-7,29 3,38 8,40-8,49 4,15 9,60-9,69 4,95    

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra danske utdanningsmyndigheter.

Tabell 3: Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av danske og norske fag, blir de enkelte danske karakterene omregnet etter tabellen under.

÷3-12 skala

norsk karakter

00-13 skala

norsk karakter

12 6,00 13 6,00
10 5,11 11 6,00
7 4,23 10 5,21
4 3,35 9 4,58
02 2,00 8 3,92
    7 3,25
    6 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematik B

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Matematik A

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysik B

0,5 poeng

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysik A

1,5 poeng

Kjemi 1

Kemi B

0,5 poeng

Kjemi 1 og kjemi 2

Kemi A

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi B

0,5 poeng

Biologi 1 og biologi 2

Biologi A 1,0 poeng

Informasjons-teknologi 1

Teknologi B

0,5 poeng

Informasjons-teknologi 1 og Informasjons-teknologi 2

Teknologi A

1,0 poeng

Fremmedspråk tatt som tredje fremmedspråk

Fremmedsprog B eller 

Fortsættersprog B

0,5 poeng

Fremmedspråk tatt som andre fremmedspråk

Fremmedsprog A eller

Fortsættersprog A

1,0 poeng

Fremmedspråk tatt som tredje fremmedspråk

Fremmedsprog A eller

Fortsættersprog A

1,5 poeng

Fagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i ÷3-12-skalaen og 6 eller bedre i 00-13-skalaen for å gi poeng.

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Danmark betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år, eller 2 år hvis du har HF. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 2 årene.

Hvis du har brukt mer enn 3 år på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 6. des. 2021 09:35