Danmark - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Danmark.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematik B

Matematikk R1 + R2

Matematik A

Fysikk 1

Fysik B

Fysikk 1 + fysikk 2

Fysik A

Kjemi 1

Kemi B

Kjemi 1 + kjemi 2

Kemi A

Biologi 1

Biologi B

Biologi 1 + biologi 2

Biologi A

Informasjonsteknologi 1

Teknologi B

Informasjonsteknologi 1 + Informasjonsteknologi 2

Teknologi A

Din eksamenskarakter eller prøvekarakter må være 2 eller bedre i ÷ 3-12-skalaen og 6 eller bedre i 00-13 skalaen for at fagene skal dekke spesielle opptakskrav.

Hvis du har studentereksamen fra før 1994, vil lærestedet vurdere om du dekker spesielle opptakskrav.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Danmark hvis du enten har:

 • Matematik C med karakteren 4 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik B med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik B med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik A med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik A med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • dekket kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Danmark hvis du enten har:

 • Matematik C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik C med karakteren 8 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik B med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik B med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik A med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik A med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • dekket kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Danmark hvis du har:

 • karakteren 7 eller bedre i Matematikk A  i karakterskalaen ÷3-1 eller
 • karakteren 8 eller bedre i i Matematikk A i karakterskalaen 00-13.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • karakteren 4 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen ÷3-12   eller
 • karakteren 7 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig  i karakterskalaen 00-13 

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • karakteren 7 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • karakteren 8 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen 00-13 

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Kravet til engelsk er dekket hvis du har:

 • Engelsk C med karakteren 7 eller bedre i ÷ 3-12 skalaen eller 8 i 00-13 skalaen eller
 • Engelsk A eller B med karakteren 02 i ÷ 3-12 skalaen eller 6 i 00-13 skalaen eller
 • med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

 

  Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 18. sep. 2020 11:08