De forente arabiske emirater - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i den ferdig utregnede prosentkarakteren på vitnemålet ditt.

Hvis du ikke har en ferdig utregnet prosentkarakter regner du ut hvor mange prosent den totale poengsummen utgjør av høyest mulige poengsum på vitnemålet (din totale poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent.

Prosentkarakteren regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Hvis vitnemålet ditt har en annen karakterskala enn de som er nevnt nedenfor, vil du få en individuell vurdering.

Poengberegning for karakterskala 42,5 - 100

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen offisiell omregningstabell for karakterskalaen 42,5 - 100. Du som har denne karakterskalaen vil likevel få en poengsum å konkurrere med i opptaket.

I poengberegningen legger vi vekt på 

Tabell 1: Omregningstabell for karakterskala 50 - 100

De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge
50,00-57,49 2,00 73,10-73,59 3,62 82,80-83,49 4,13 90,40-90,49 4,68
57,50-59,59 2,67 73,60-73,79 3,64

83,50-84,43

4,15 90,50-90,99 4,70
59,60-59,79 2,80 73,80-73,89 3,67 84,44-84,49 4,17 91,00-91,16 4,75
59,80-59,99 2,89 73,90-74,29 3,68 84,50-84,89 4,21 91,17-91,49 4,78
60,00-60,79 2,96 74,30-74,39 3,73 84,90-85,39 4,22 91,50-91,59 4,80
60,80-61,29 3,04 74,40-75,09 3,75 85,40-86,24 4,25 91,60-92,29 4,83
61,30-63,39 3,08 75,10-75,49 3,77 86,25-86,39 4,26 92,30-92,39 4,85
63,40-64,91 3,13 75,50-75,69 3,79 86,40-86,69 4,28 92,40-92,59 4,92
64,92-66,29 3,17 75,70-75,88 3,81 86,70-86,99 4,30 92,60-93,39 4,94
66,30-66,69 3,21 75,89-76,07 3,83 87,00-87,29 4,36 93,40-94,15 4,96
66,70-67,09 3,25 76,08-76,19 3,86 87,30-87,69 4,38 94,16-94,19 4,99
67,10-67,37 3,28 76,20-76,39 3,88 87,70-87,79 4,40 94,20-94,29 5,04
67,38-67,69 3,32 76,40-77,19 3,89 87,80-88,09 4,42 94,30-94,69 5,11
67,70-67,79 3,35 77,20-77,79 3,92 88,10-88,59 4,46 94,70-94,79 5,15
67,80-68,09 3,38 77,80-79,09 3,93 88,60-88,79 4,48 94,80-94,91 5,19
68,10-69,29 3,41 79,10-80,09 3,95 88,80-89,39 4,50 94,92-95,29 5,24
69,30-69,99 3,44 80,10-80,19 3,96 89,40-89,49 4,52 95,30-95,69 5,29
70,00-70,49 3,46 80,20-80,59 3,99 89,50-89,89 4,54 95,70-96,79 5,33
70,50-71,29 3,50 80,60-80,89 4,02 89,90-89,94 4,57 96,80-97,09 5,40
71,30-71,79 3,52 80,90-81,39 4,04 89,95-89,99 4,59 97,10-97,39 5,48
71,80-72,29 3,54 81,40-82,29 4,06 90,00-90,19 4,61 97,40-97,79 5,56
72,30-72,99 3,57 82,30-82,39 4,08 90,20-90,28 4,63 97,80-98,29 5,68
73,00-73,09 3,59 82,40-82,79 4,11 90,29-90,39 4,65 98,30-100 6,0

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra De forente arabiske emirater som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.

Tabell 2: Omregningstabell for karakterskala 60 - 100

De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge De forente arabiske emirater Norge
60,00-65,89 2,00 81,40-81,59 3,62 87,60-87,79 4,08 93,00-93,39 4,65
65,90-67,99 2,67 81,60-81,79 3,64 87,80-87,89 4,11 93,40-93,89 4,68
68,00-69,09 2,80 81,80-81,89 3,67 87,90-87,99 4,13 93,90-93,99 4,72
69,10-70,09 2,89 81,90-81,99 3,68 88,00-88,39 4,15 94,00-94,39 4,78
70,10-71,89 2,96 82,00-82,59 3,71 88,40-88,49 4,17 94,40-94,49 4,80
71,90-72,16 3,04 82,60-82,69 3,73 88,50-88,89 4,21 94,50-95,19 4,83
72,17-72,19 3,08 82,70-82,78 3,75 88,90-89,99 4,22 95,20-95,49 4,85
72,20-72,59 3,13 82,79 3,77 89,00-89,19 4,26 95,50-95,59 4,92
72,60-72,69 3,17 82,80-82,99 3,79 89,20-89,39 4,28 95,60-95,78 4,99
72,70-72,99 3,21 83,00-83,29 3,81 89,40-89,49 4,30 95,79 5,04
73,00-74,39 3,25 83,30-83,57 3,83 89,50-89,59 4,32 95,80-96,59 5,08
74,40-74,69 3,28 83,58-83,89 3,86 89,60-89,89 4,34 96,60-96,69 5,15
74,70-75,99 3,32 83,90-84,19 3,88 89,90-90,29 4,38 96,70-97,19 5,19
76,00-76,19 3,35 84,20-84,49 3,89 90,30-90,39 4,40 97,20-97,29 5,29
76,20-77,49 3,38 84,50-84,69 3,92 90,40-90,79 4,42 97,30-97,49 5,33
77,50-78,09 3,41 84,70-84,99 3,93 90,80-91,39 4,44 97,50-97,89 5,40
78,10-79,19 3,44 85,00-85,09 3,95 91,40-91,49 4,48 97,90-97,97 5,48
79,20-79,29 3,46 85,10-85,24 3,96 91,50-91,89 4,50 97,98-98,39 5,56
79,30-79,49 3,50 85,25-85,59 3,98 91,90-92,09 4,52 98,40-99,09 5,68
79,50-79,79 3,52 85,60-86,39 3,99 92,10-92,19 4,57 99,10-100 6,00
79,80-80,09 3,54 86,40-87,34 4,02 92,20-92,29 4,59    
80,10-80,89 3,57 87,35-87,39 4,04 92,30-92,92 4,61    
80,90-81,39 3,59 87,40-87,59 4,06 92,93-92,99 4,63    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra De forente arabiske emirater som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i De forente arabiske emirater. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate). 

I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Eldre struktur med Scientific Stream (før 2016)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Scientific Stream

0,5

Fysikk 1 Fysikk på vitnemålet fra Scientific Stream 0,5
Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet for Scientific Stream 0,5
Biologi 1 Biologi på vitnemålet for Scientific Stream 0,5

Ny struktur med General og Advanced Streams (fra og med 2016)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2 Matematikk på vitnemålet fra Advanced Stream 1,5
Fysikk 1 Fysikk på vitnemålet fra Advanced Stream 0,5
Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet fra Advanced Stream 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra De forente arabiske emirater betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år (gammel struktur) eller 4 sammenhengende år (ny struktur). I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 eller 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 8. jan. 2020 11:30 - Sist endret 6. des. 2021 12:52