De forente arabiske emirater - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for De forente arabiske emirater. Du som har utdanning fra De forente arabiske emirater får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i De forente arabiske emirater. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Eldre struktur med Scientific Stream (før 2016)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Scientific Stream

0,5

Fysikk 1 Fysikk på vitnemålet fra Scientific Stream 0,5
Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet for Scientific Stream 0,5
Biologi 1 Biologi på vitnemålet for Scientific Stream 0,5

Ny struktur med General og Advanced Streams (fra og med 2016)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra General og Advanced Stream

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2 Matematikk på vitnemålet fra Advanced Stream 1,5
Fysikk 1 Fysikk på vitnemålet fra Scientific Stream 0,5
Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet for Scientific Stream 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra De forente arabiske emirater betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år (gammel struktur) eller 4 sammenhengende år (ny struktur). I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 eller 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 8. jan. 2020 11:30 - Sist endret 22. jan. 2020 11:10