De forente arabiske emirater - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i De forente arabiske emirater.

Eldre struktur med Scientific Stream (før 2016)

Fagene må være bestått og framgå på avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Scientific Stream

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra Scientific Stream

Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet for Scientific Stream
Biologi 1 Biologi på vitnemålet for Scientific Stream

Ny struktur med General og Advanced Streams (fra og med 2016)

Fagene må være bestått og framgå på avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1 Matematikk på vitnemålet fra General og Advanced Stream
Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk på vitnemålet fra Advanced Stream

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra Scientific Stream

Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet for Scientific Stream

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med emiratisk videregående utdanning hvis du enten har:

  • bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Stream (før 2016) eller
  • bestått matematikk på vitnemålet fra Literary Stream (før 2016) med 57 (på en 42,5-100 skala) eller 63 (på en 50-100 skala) eller 70 (på en 60-100 skala) eller
  • bestått matematikk på vitnemålet fra Advanced eller General Stream (fra og med 2016)

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med emiratisk videregående utdanning hvis du enten:

  • Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Stream (før 2016) eller
  • bestått matematikk på vitnemålet fra Literary Stream (før 2016) med karakteren 72 (på en 42,5-100 skala) eller 75 (på en 50-100 skala) eller 80 (på en 60-100 skala) eller
  • bestått matematikk på vitnemålet fra Advanced eller General Stream (fra og med 2016)

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med emiratisk videregående utdanning fra og med 2016 hvis du har bestått matematikk på avgangsvitnemålet for Advanced Stream med karakteren 80 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:26 - Sist endret 22. jan. 2020 10:55