EB - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du ikke har EB-diplom som gir studiekompetanse og du er over 23 år, kan du få studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. For å oppnå studiekompetanse etter denne regelen må du fylle 23 år eller mer i søknadsåret, ha 5 års fulltids arbeidserfaring og / eller utdanning og ha bestått følgende fag fra videregående opplæring (studiekompetansefagene):

  • norsk 393 timer
  • engelsk 140 timer
  • samfunnsfag 84 timer
  • historie 140 timer
  • matematikk 224 timer
  • naturfag 140 timer

I tabellen nedenfor ser du hvilke fag fra EB som dekker de norske studiekompetansefagene .

Fagene må være bestått med karakteren 6,0 eller bedre.

Studiekompetansefagene Er godkjent hvis du har
Norsk

Dansk eller svensk som språk 1 (Language 1/Langue 1) på diplomet

Historie

-

Samfunnsfag

-

Engelsk

Engelsk som språk 1 (Language 1/Langue 1 eller
Language 2/Langue 2) på diplomet

Matematikk

Matematikk på diplomet

Naturfag To av fagene kjemi, fysikk eller biologi på diplomet

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført European Baccalaureate med diplom, og du er under 23 år, må du ta full videregående opplæring på et utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Det er opp til den videregående skolen som skal skrive ut vitnemålet ditt å avgjøre hvilke fag du kan få fritak for på grunnlag av fagene du har bestått på EB.

Publisert 24. jan. 2013 14:20 - Sist endret 21. jan. 2020 15:36