EB - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din

Du som har utdanning fra EB, må laste opp:

  • European baccalaureate diploma
  • karakterutskrift fra EB
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • dokumentasjon på kunnskaper i engelsk hvis du ikke har nok engelsk på EB-diplomet
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Avsluttende prøve i norsk fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med prøvebevis fra Vox som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene. Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidat-nummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å gi saksbehandleren din elektronisk tilgang til testresultatene. Dette gjør du ved å oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet tilgang til å se resultatene dine.

Når du har gitt saksbehandler tilgang til TOEFL elektronisk, må du laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din. Hvis du ikke har fått testbeviset ennå, kan du laste opp et brev der du skriver at du har gitt saksbehandler tilgang elektronisk.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

Du må dokumentere Cambridge English Exam med testbevis. Du må også gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen din. Det gjør du på Cambridge Assessment English sin Candidate Website.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet. Utdanning tatt i USA må dokumenteres med official transcript.

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Oversettelser

Du må laste opp ditt European  Baccalaureate Diploma både på originalspråket og oversatt til norsk eller engelsk dersom vitnemåelt er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Publisert 24. jan. 2013 14:20 - Sist endret 3. mai 2019 08:24