EB – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universiteter og høgskoler

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra EB.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

3 uketimer (periods/périodes) matematikk.

Matematikk R1 og matematikk  R2

5 uketimer (periods/périodes) matematikk.

Fysikk 1

4 uketimer (periods/périodes) fysikk.

Kjemi 1

4 uketimer (periods/périodes) kjemi.

Biologi 1

4 uketimer (periods/périodes) biologi.

Informasjons-
teknologi 1

4 uketimer (periods/périodes) informasjonsteknologi.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes fra EB hvis du har:

  • 3 uketimer (periods/périodes) i matematikk med karakteren 6 

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes fra EB hvis du har:

  • 3 uketimer (periods/périodes) i matematikk med karakteren 6

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes fra EB hvis du enten har:

  • 5 uketimer (periods/périodes) matematikk med karakteren (final mark) 7,5 eller 
  • Advanced Mathematics med karakteren (final mark) 7,5

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med engelsk som Language 1 eller Language 2 med karakteren (final mark) 7,5 eller bedre eller

med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 14:20 - Sist endret 4. jan. 2021 12:55