Ecuador - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din ecuadorianske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene fra videregående skole, 1., 2. og 3. Bachiller. Gjennomsnittet regner du om via omregningstabellene under. Så ganger du tallet med 10.

Hvis du har et ferdig utregnet gjennomsnitt, promedio general, som gjelder for karakterene fra videregående skole, kan du bruke dette for å regne ut poengsummen din. Men hvis promedio general også inkluderer karakterer fra ungdomsskolen, kan du ikke bruke dette gjennomsnittet og du må derfor laste opp karakterutskrifter fra de 3 siste årene fra videregående skole.

Karakterskala 12-20

Ecuador Norge Ecuador Norge Ecuador Norge Ecuador Norge
12,00-12,09 2,00 14,10-14,19 3,05 16,20-16,29 4,10 18,30-18,39 5,15
12,10-12,19 2,05 14,20-14,29 3,10 16,30-16,39 4,15 18,40-18,49 5,20
12,20-12,29 2,10 14,30-14,39 3,15 16,40-16,49 4,20 18,50-18,59 5,25
12,30-12,39 2,15 14,40-14,49 3,20 16,50-16,59 4,25 18,60-18,69 5,30
12,40-12,49 2,20 14,50-14,59 3,25 16,60-16,69 4,30 18,70-18,79 5,35
12,50-12,59 2,25 14,60-14,69 3,30 16,70-16,79 4,35 18,80-18,89 5,40
12,60-12,69 2,30 14,70-14,79 3,35 16,80-16,89 4,40 18,90-18,99 5,45
12,70-12,79 2,35 14,80-14,89 3,40 16,90-16,99 4,45 19,00-19,09 5,50
12,80-12,89 2,40 14,90-14,99 3,45 17,00-17,09 4,50 19,10-19,19 5,55
12,90-12,99 2,45 15,00-15,09 3,50 17,10-17,19 4,55 19,20-19,29 5,60
13,00-13,09 2,50 15,10-15,19 3,55 17,20-17,29 4,60 19,30-19,39 5,65
13,10-13,19 2,55 15,20-15,29 3,60 17,30-17,39 4,65 19,40-19,49 5,70
13,20-13,29 2,60 15,30-15,39 3,65 17,40-17,49 4,70 19,50-19,59 5,75
13,30-13,39 2,65 15,40-15,49 3,70 17,50-17,59 4,75 19,60-19,69 5,80
13,40-13,49 2,70 15,50-15,59 3,75 17,60-17,69 4,80 19,70-19,79 5,85
13,50-13,59 2,75 15,60-15,69 3,80 17,70-17,79 4,85 19,80-19,89 5,90
13,60-13,69 2,80 15,70-15,79 3,85 17,80-17,89 4,90 19,90-19,99 5,95
13,70-13,79 2,85 15,80-15.89 3,90 17,90-17,99 4,95 20,00 6,00
13,80-13,89 2,90 15,90-15,99 3,95 18,00-18,09 5,00    
13,90-13,99 2,95 16,00-16,09 4,00 18,10-18,19 5,05    
14,00-14,09 3,00 16,10-16,19 4,05 18,20-18,29 5,10    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterskala 7-10

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

7,00-7,04 2,00 7,80-7,84 3,07 8,60-8,64 4,13 9,40-9,44 5,20
7,05-7,09 2,07 7,85-7,89 3,13 8,65-8,69 4,20 9,45-9,49 5,27
7,10-7,14 2,13 7,90-7,94 3,20 8,70-8,74 4,27 9,50-9,54 5,33
7,15-7,19 2,20 7,95-7,99 3,27 8,75-8,79 4,33 9,55-9,59 5,40
7,20-7,24 2,27 8,00-8,04 3,33 8,80-8,87 4,40 9,60-9,64 5,47
7,25-7,29 2,33 8,05-8,09 3,40 8,85-8,89 4,47 9,65-9,69 5,53
7,30-7,34 2,40 8,10-8,14 3,47 8,90-8,94 4,53 9,70-9,74 5,60
7,35-7,39 2,47 8,15-8,19 3,53 8,95-8,99 4,60 9,75-9,79 5,67
7,40-7,44 2,53 8,20-8,24 3,60 9,00-9,04 4,67 9,80-9,84 5,73
7,45-7,49 2,60 8,25-8,29 3,67 9,05-9,09 4,73 9,85-9,89 5,80
7,50-7,54 2,67 8,30-8,34 3,73 9,10-9,14 4,80 9,90-9,94 5,87
7,55-7,59 2,73 8,35-8,39 3,80 9,15-9,19 4,87 9,95-9,99 5,93
7,60-7,64 2,80 8,40-8,44 3,87 9,20-9,24 4,93 10,00 6,00
7,65-7,69 2,87 8,45-8,49 3,93 9,25-9,29 5,00    
7,70-7,74 2,93 8,50-8,54 4,00 9,30-9,34 5,07  

 

7,75-7,79 3,00 8,55-8,59 4,07 9,35-9,39 5,13    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du må dokumentere totalt antall timer du har hatt i alle fag på videregående for at vi skal kunne vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng.    

Du får ikke poeng for spansk tatt på videregående skole i Ecuador. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Equador betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 7 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 6. jan. 2016 20:45 - Sist endret 21. nov. 2022 09:48