Ecuador - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på karakterutskriften/vitnemålet ditt, promedio final. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellene under. Så ganger du tallet med 10.

Karakterskala 12-20

Ecuador Norge Ecuador Norge Ecuador Norge Ecuador Norge
12,00-12,09 2,00 14,10-14,19 3,05 16,20-16,29 4,10 18,30-18,39 5,15
12,10-12,19 2,05 14,20-14,29 3,10 16,30-16,39 4,15 18,40-18,49 5,20
12,20-12,29 2,10 14,30-14,39 3,15 16,40-16,49 4,20 18,50-18,59 5,25
12,30-12,39 2,15 14,40-14,49 3,20 16,50-16,59 4,25 18,60-18,69 5,30
12,40-12,49 2,20 14,50-14,59 3,25 16,60-16,69 4,30 18,70-18,79 5,35
12,50-12,59 2,25 14,60-14,69 3,30 16,70-16,79 4,35 18,80-18,89 5,40
12,60-12,69 2,30 14,70-14,79 3,35 16,80-16,89 4,40 18,90-18,99 5,45
12,70-12,79 2,35 14,80-14,89 3,40 16,90-16,99 4,45 19,00-19,09 5,50
12,80-12,89 2,40 14,90-14,99 3,45 17,00-17,09 4,50 19,10-19,19 5,55
12,90-12,99 2,45 15,00-15,09 3,50 17,10-17,19 4,55 19,20-19,29 5,60
13,00-13,09 2,50 15,10-15,19 3,55 17,20-17,29 4,60 19,30-19,39 5,65
13,10-13,19 2,55 15,20-15,29 3,60 17,30-17,39 4,65 19,40-19,49 5,70
13,20-13,29 2,60 15,30-15,39 3,65 17,40-17,49 4,70 19,50-19,59 5,75
13,30-13,39 2,65 15,40-15,49 3,70 17,50-17,59 4,75 19,60-19,69 5,80
13,40-13,49 2,70 15,50-15,59 3,75 17,60-17,69 4,80 19,70-19,79 5,85
13,50-13,59 2,75 15,60-15,69 3,80 17,70-17,79 4,85 19,80-19,89 5,90
13,60-13,69 2,80 15,70-15,79 3,85 17,80-17,89 4,90 19,90-19,99 5,95
13,70-13,79 2,85 15,80-15.89 3,90 17,90-17,99 4,95 20,00 6,00
13,80-13,89 2,90 15,90-15,99 3,95 18,00-18,09 5,00    
13,90-13,99 2,95 16,00-16,09 4,00 18,10-18,19 5,05    
14,00-14,09 3,00 16,10-16,19 4,05 18,20-18,29 5,10    

Forklaring til omregningtabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterskala 7-10

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

Ecuador

Norge

7,00-7,04 2,00 7,80-7,84 3,07 8,60-8,64 4,13 9,40-9,44 5,20
7,05-7,09 2,07 7,85-7,89 3,13 8,65-8,69 4,20 9,45-9,49 5,27
7,10-7,14 2,13 7,90-7,94 3,20 8,70-8,74 4,27 9,50-9,54 5,33
7,15-7,19 2,20 7,95-7,99 3,27 8,75-8,79 4,33 9,55-9,59 5,40
7,20-7,24 2,27 8,00-8,04 3,33 8,80-8,87 4,40 9,60-9,64 5,47
7,25-7,29 2,33 8,05-8,09 3,40 8,85-8,89 4,47 9,65-9,69 5,53
7,30-7,34 2,40 8,10-8,14 3,47 8,90-8,94 4,53 9,70-9,74 5,60
7,35-7,39 2,47 8,15-8,19 3,53 8,95-8,99 4,60 9,75-9,79 5,67
7,40-7,44 2,53 8,20-8,24 3,60 9,00-9,04 4,67 9,80-9,84 5,73
7,45-7,49 2,60 8,25-8,29 3,67 9,05-9,09 4,73 9,85-9,89 5,80
7,50-7,54 2,67 8,30-8,34 3,73 9,10-9,14 4,80 9,90-9,94 5,87
7,55-7,59 2,73 8,35-8,39 3,80 9,15-9,19 4,87 9,95-9,99 5,93
7,60-7,64 2,80 8,40-8,44 3,87 9,20-9,24 4,93 10,00 6,00
7,65-7,69 2,87 8,45-8,49 3,93 9,25-9,29 5,00    
7,70-7,74 2,93 8,50-8,54 4,00 9,30-9,34 5,07  

 

7,75-7,79 3,00 8,55-8,59 4,07 9,35-9,39 5,13    

Forklaring til omregningtabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning fra Ecuador. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

  Karakterer i norsk

  Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

  Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

  Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

  Karakter i norsk videregående skole

  2

  3

  4

  5

  6

  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

  -

   -

  Fra bestått på alle delprøver til og med
  1-2 delprøver godt bestått

  3-4 delprøver godt bestått

  Godt bestått på alle delprøver

  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

  -

  450-
  499

  500-549

  550-599

  600 -

  Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

  D-E

  C

  B

  -

  A

  Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

  4,0-3,0

  2,9-2,5

  2,4

  2,3

  2,2-1,0

  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

  D-E

  C

  B

  -

  A

  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

  4,0-3,0

  2,9-2,5

  2,4

  2,3

  2,2-1,0

  Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

  -

  -

  B2 på alle fire delprøver

  -

  -

  Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

  Språk- og realfagspoeng

  Det er normalt ingen fag fra Ecuador som gir språk- eller realfagspoeng. Dette vurderes individuelt når du søker opptak. Du må dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag på videregående for at vi skal kunne vurdere om du kan dekke spesielle opptakskrav og få språk- og realfagspoeng. 

  Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for spansk.

  Tilleggspoeng

  Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

  Du konkurrerer i ulike kvoter

  De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

  Ordinær kvote

  Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

  Kvote for førstegangsvitnemål

  Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

  For deg som har utdanning fra Equador betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 7 årene.

  Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

  50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

  Publisert 6. jan. 2016 20:45 - Sist endret 31. jan. 2019 13:14